Misforstått om syntese

Kommentar

At Magne Lindholm i en anmeldelse i Apollon ikke liker min bok Mediesamfunnets moral , er greit, men det er uholdbart å presentere en helt annen hensikt for boken enn boken selv gir uttrykk for. Lindholm tillegger meg grandiose filosofiske ambisjoner jeg overhodet ikke har, og konkluderer med at boken faller gjennom blant annet på det grunnlaget. Lindholm skriver at jeg forsøker å etablere en syntese mellom diskursetikk, dydsetikk og nærhetsetikk, og at jeg ønsker å smelte sammen tradisjoner med ulike røtter. På dette grunnlaget mener Lindholm at jeg, ”for å komme unna med det akademiske skinnet i behold”, bedriver parafrasemakeri.

Selvsagt er boken mislykket dersom man får for seg at målet er intet mindre enn en moralfilosofisk syntese. I boken gjøres det klart det at aldri har vært min hensikt å utvikle noen syntese eller sammensmeltning. På side 18 i innledningen skriver jeg: ”Hvor langt det lar seg gjøre å veve innsiktene sammen i ett og samme perspektiv, er et spørsmål jeg med glede overlater til filosofene.” Det er et godt prinsipp å overlate oppgaver som ligger utenfor ens kompetanseområde til andre.

Terje Rasmussen

Publisert 1. feb. 2002 00:00