Våre forfedres tro og liv

Gro Steinsland: Norrøn religion: myter, riter, samfunn. Oslo: Pax, 2005. 488 s.

Gro Steinsland er en ledende ekspert på norrøn religion og står midt i en aktiv forskergjerning. Hennes siste bok, Norrøn religion: myter, riter, samfunn, er en tungvekter som omfatter alle aspekter ved norrøn religion, fra kildeproblematikk til religionsskiftet i Norden.

At kildesituasjonen for norrøn religion er sparsom, men likevel mangfoldig og utfordrende, er åpenbart. De arkeologiske funnene kan være spektakulære, det er nok å nevne nasjonalklenodiet Osebergskipet og det rikholdige innholdet i denne skipsgraven. Men funnet omfatter ingen tekster, man vet ikke engang sikkert hvem som ble begravd i skipet. Et annet eksempel på kilder til norrøn religion er Eddadiktet Voluspå, der verdensforløpet tegnes med bred pensel som religiøs historie. Utlendinger har også støtt på norrøn kult: Den romerske historikeren Tacitus (ca. 100 e.v.t.) beretter om dyrkelsen av gudinnen Nerthus blant germanske folk. Den arabiske forfatteren Ibn-Fadlan møtte nordiske vikinger ved Volga i 921 og forteller om begravelsesritualene for høvdingen deres. Biskop Adam av Bremen beskriver i 1070 Uppsalablotet, der 72 levende vesener, også mennesker, ble ofret i løpet av ni dager. Hvordan henger alt dette sammen? En stor utfordring er å stille spørsmål som åpner materialet, se sammenhenger mellom ulike kildetyper, ta høyde for tidsforskjeller og geografiske avstander mellom kildene, være kritisk til hvilke agendaer tekstformidlere og øyenvitner har hatt – kort sagt, finne mening og bevare nyansene.

Her er Gro Steinsland meget overbevisende. Hun siterer raust fra kildene og belegger fremstillingen med dem. Hele tiden fester hun kildetolkninger i forskningsdiskusjoner, viser både ulike forskersyn og konsensus, og peker dessuten på tverrfaglighet som en hovedtendens i dagens tilnærming til norrøn religion. Selv har Steinsland sin tyngde i tekstforskning der hun har bidratt med nyskapende tolkninger av Eddadikt. I overensstemmelse med dette gir hun det mytologiske aspektet ved religionen stor plass i boken. Men Steinsland har også drevet forskning på annet kildemateriale, for eksempel de såkalte gullgubber – ørsmå gullplater som viser kjærlighetspar, funnet mange steder i Norden, særlig ved maktsentra. Ifølge Steinslands tolkning fremstiller de herskernes guddommelige opphav og bidrar dermed til å legitimere deres makt.

Norrøn religion er oppstått i Norden. Men Gro Steinsland viser at den ikke er skapt i isolasjon, hun peker på forbindelser til en større verden, på impulser fra Romerriket, fra germansk religion og samisk religion. Til tross for ”made in Scandinavia”-stempelet er det vanskelig å ta norrøn religion til inntekt for nasjonal egenart og kulturell kontinuitet. Norrøn religion: myter, riter, samfunn, gir et levende og troverdig bilde av en virkelighet som ugjenkallelig er tapt.

Boken er allerede pensum ved universiteter, men den bør finne en stor leserskare også utenom studentenes rekker. Ved siden av å være en spennende oppdatering på den nyeste forskningen og kunnskapen om norrøn religion, er boken vakkert illustrert og meget velskrevet.

Emneord: Språk og kultur, Religionsvitenskap, religionshistorie, Teologi og religionsvitenskap Av Ingvild Sælid Gilhus
Publisert 1. feb. 2012 11:57