Tomater gjør underverker

Prostatakreft er den vanligste kreftsykdommen som rammer menn. Spis tomater og unngå å bli syk!

Rune Blomhoff, Kristin S. Grønli og Sigbjørn Smeland: Fruktbar kunnskap f or mannens edlere deler. Birkeland Publication AS 2006, 152 s.

Dette er det spissformulerte budskapet i boka Fruktbar kunnskap for mannens edlere deler, som er utgitt av det nystartede forlaget Birkeland Publications. Forretningsideen er å utgi populærvitenskapelige bøker hvor fagfolk samarbeider med journalister for å formidle forskning på en forståelig måte. I dette tilfellet er det ernæringsforsker Rune Blomhoff ved Avdeling for ernæringsvitenskap på Universitetet i Oslo og klinikksjef Sigbjørn Smeland ved Kreftklinikken på Rikshospitalet-Radiumhospitalet som er forfattere, sammen med journalist Kristin S. Grønli fra Forskning.no. Kreftforeningen har støttet boka og også skrevet forordet.

Boka er forlagets første og tar utvilsomt for seg et svært viktig tema som det er altfor lite kunnskap om. Prostatakreft er den vanligste kreftsykdommen som rammer menn. Nesten 4000 tilfeller oppdages hvert år, og over 1200 dør årlig av sykdommen. Til sammenlikning oppdages det omkring 3000 tilfeller av brystkreft årlig.

Hovedbudskapet er at den enkelte i stor grad selv kan redusere sannsynligheten for å få kreft. Vi får vite at to tredjedeler av krefttilfellene i Norge kan forebygges med livsstilsendringer. Nesten en tredjedel av krefttilfellene henger sammen med kosthold alene. Frukt og grønnsaker, og ikke minst tomater, som inneholder mye antioksidanter, kan gjøre underverker.

Boka er kjemisk renset for moralske pekefingrer. Det er befriende. Gjennom matoppskrifter peker den i stedet på muligheten for å kombinere gode smaksopplevelser med et sunt kosthold. Boka redegjør for hvor langt man er kommet innen forskningen når det gjelder prostatakreft og kosthold, og tabellene bak i boka gir en informativ oversikt over mengden antioksidanter i frukt, bær, nøtter og ulike typer tomatsauser.

Språket er lett, med gode populariseringer. For eksempel at oksidasjon skader kroppen vår på samme måte som når en bil ruster. Antioksidanter kan reparere og forhindre slike ”rustskader”. Derfor er det viktig at vi får i oss en daglig dose.

Layouten er også lekker, og boka gir et godt førsteinntrykk, med en innbydende miks av forskningsfakta, gode råd og matoppskrifter.

Men boka har også svakheter, som forlaget bør ha i bakhodet ved senere utgivelser. Ikke minst er det altfor mye gjentakelser og innledende ”preik” før man kommer skikkelig til saken, til forskningsresultatene. Kapittel fire inneholder en oversikt over hva de ulike kapitlene i boka inneholder. Det gir en følelse av at det er her boka virkelig begynner. Men først mot slutten av boka, på side 109 og utover, kommer helt sentrale kapitler som Antioksidanter og kreft og Introduksjon til prostatakreft, hvor leserne får presentert grunnleggende faktainformasjon. Etter å ha ”skrelt løk” gjennom 100 sider kommer vi altså til kjernen. Å plassere slike sentrale faktakapitler til slutt, er etter min mening å undervurdere leserne. Boka hadde vært bedre om den hadde vært redigert om slik at den ble mer rett på sak.

De mange bildene av forfatterne som er plassert rundt om i boka for å lage en layoutmessig rød tråd, kunne fungert bra, men svekkes når enkelte bilder er til forveksling like og brukes flere ganger. Det gir leseren en følelse av repetisjon, og bidrar snarere til å punktere teksten enn å gjøre den spennende.

Tanken om å la landets fremste forskere samarbeide med profesjonelle formidlere for å få forskning ut til folket, er fascinerende og viktig. Denne første boka fra Birkeland Publications lover godt, selv om det gjenstår en del videreforedling av konseptet før det blir fulltreffer.

Bokanmelderen, Harald Aas, er redaktør av Apollon.

Emneord: Medisinske fag, Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag Av Harald Aas
Publisert 1. feb. 2012 11:53