Uskarp lupe på uklar kultur

Den som leter etter annerledeshet, leter aldri forgjeves.

Siden cannabis ble kriminalisert i den vestlige verden på 1960-tallet, i en kald krig mot etterkrigsgenerasjonens ungdomskultur, er hundretusener av liv ødelagt i Vesten og kanskje flere tusen bare i Norge – ikke som følge av stoffet, for det er nokså ufarlig, men som følge av den uforsonlige utstøtningslinjen mot en gruppe borgere som bare har valgt et mildt annerledes adspredelsesmiddel enn flertallet.

Gruppen utgjør vel om lag 10 prosent av befolkningen til enhver tid. Denne gruppen – som jeg selv tilhører – har protestert kraftig mot kriminaliseringen gjennom hele perioden.

Alle argumenter har falt ettertrykkelig på stengrunn og forsterket stigmatiseringen og avvikeridentifiseringen i en slik grad at mange har gitt opp og gått under jorda – rimelig nok i lys av forbudet og straffetruslene – andre har sluttet seg til den demoraliserende dobbeltmoral ved å røyke hasj den ene dagen og fordømme hasjrøyking den neste.

ENORME OMKOSTNINGER. Snart et halvt århundre har vi snublet oss igjennom på denne måten, der enkeltindividers skjebner kan speiles i enorme omkostninger ikke bare for samfunnsmoralen, men også for samfunnsøkonomien. Det er dyrt å passe så voldsomt på at ingen forsvarstale for cannabis blir tålt i offentligheten og at ingen hasjrøykere skal tro at dette er noe de kan praktisere åpent.

Da innledes en ny tid. Ruspolitikken forbereder seg på å ta en vending. En trinnvis overgang til at cannabis skal bli tolerert. Ikke bare slipper man omkostningene. Man kan også få skatteinntekter som man i dag går glipp av.

Men staten kan ikke plutselig begynne å låne øre til brukerne og forsvarerne. Det skulle ha tatt seg ut. Det må etableres andre, tryggere kanaler. En opplagt kanal er forskning.

ANNERLEDES OG UTENFORSTÅENDE. Willy Pedersen og Sveinung Sandbergs bok Cannabiskultur er et stykke sosiologisk forskning som munner ut i et forsiktig ønske om nedtoning av farene ved cannabisbruk, samtidig som den understøtter og forsterker synet på brukerne som annerledes og utenforstående, og bruken som noe skummelt.

Boka studerer en påstått eksotisk gruppe med forstørrelsesglass og kommer til at gruppen kanskje bør normaliseres juridisk, men ikke sosialt.

Den sosiologiske lupe vender bare nedover. Det ligger i sosiologiens, og også i den (særlig her) nært beslektede sosialantropologiens, natur at den helst studerer det som ligger nedenunder. Samfunnsforskningen opptrer på vegne av samfunnet og kikker ned på noe som virker fremmed og dermed farlig, idet en håper å kunne beherske, kontrollere, omslutte og ufarliggjøre det.

Boka er en oppfølging av Gatekapital fra 2007, forfatterduoens forskrekkede møte med pushermiljøet langs Akerselva. I Cannabiskultur er de rykket nærmere hjemmet, for cannabis konsumeres i dag over hele middelklassesjiktet, men dette vil de ikke innse: ”Vår tese er at cannabis fremdeles er knyttet til annerledeshet. Cannabiskulturen preger hasjrøykerne, deres identitet, ritualer og mytologi.” (s. 25)

”CANNABISKULTUR”. Den som leter etter annerledeshet, leter aldri forgjeves. Men når svært få av objektene som blir beskrevet, kjenner seg igjen i beskrivelsen, enda de så å si er forskernes egne klassekamerater, da oppleves teksten tømt for innhold. Helt fra starten postuleres en egen ”cannabiskultur”, så tilfeldig og tildels tautologisk definert at det ikke gir noen mening verken å bekrefte eller bestride den. Og dette er bokas bærende element.

Det helt spesielle ved cannabis – at de fleste som bruker det, aktivt forsvarer stoffet istedenfor å vise forventet skam – synes å være det som trigger forskernes behov for å kalle det en ”kultur”, selv om det ikke ellers er noe som taler for en slik beskrivelse. Med dette utgangspunktet marsjerer forfatterne taktfast, fulle av gjentakelser, gjennom alle sine funn og konkluderer med at hasj ikke er farlig fordi det er forbudt, men fordi det fører til kriminalitet. En distinksjon som kanskje gir mening for noen.

Av Syphilia Morgenstierne
Publisert 10. jan. 2013 14:53 - Sist endret 10. jan. 2013 14:53