2013

Publisert 11. feb. 2014 12:43

Det låter som en uppmaning ur en kriminalroman. Det gäller konstens dubbla tydning i allt som är, alltså livet. Denna dubbelhet står i fokus i Karin Gundersens nya bok om Marcel Prousts roman.

Publisert 21. mai 2013 12:23

Helvetius var själv inte någon vän av fängelsestraffet. Framför allt var han motståndare till tanken att människor skulle isoleras i celler.

Publisert 14. mars 2013 09:27

Lettlest og lesverdig om seks planter som forandret vår verden – pepper, tobakk, kaffe, potet, bomull og sukker. 

Publisert 7. feb. 2013 10:18

Det skal enorme mengder kunnskaper til for å kunne skrive en bok som denne.