2013

Publisert 11. feb. 2014 12:43

Det låter som en uppmaning ur en kriminalroman. Det gäller konstens dubbla tydning i allt som är, alltså livet. Denna dubbelhet står i fokus i Karin Gundersens nya bok om Marcel Prousts roman.