2017

Publisert 17. jan. 2018 10:27

Boken är efterlängtad, vi har fram till nu alldeles för lite kunskap om hur människorna mitt i en mediestorm reagerar och vilka konsekvenserna blir.

Publisert 17. jan. 2018 10:26

Tesen om nationallitteraturens død er overdreven.

Publisert 17. jan. 2018 10:20

Antologien og dens mange bidragene har høj kvalitet, og fortjener læsere – også i Danmark.

Publisert 17. jan. 2018 10:15

Känslor utgörr viktiga beståndsdelar i sociala förändringsprocesser. Detta står klart i en nyutkommen bok, baserad på gedigen empiri.

Publisert 17. jan. 2018 10:14

Hvorfor skal lov- og retsmæssige logikker spille en tiltagende rolle i skolen?

Publisert 17. jan. 2018 10:12

Det er ikke selvsagt at språkhistorie kan fremstilles på en engasjerende og rent ut munter måte. Men det har Kristin Bech klart i sin bok om hvordan verdensspråket engelsk ble til.

Publisert 12. juni 2017 08:54

Det er kærlighed og ikke religion, man bliver klogere på ved at læse denne bog fra Refsums hånd.