Den banale nationalismes globale triumf

Tesen om nationallitteraturens død er overdreven.

Anmeldt av Kim Simonsen

Hvordan skal vi forstå begrebet nationallitteratur i dag? Kan vi se denne som andet end døende og nationalistisk? Det spørgsmål som disse Jon Haarberg stiller i denne bog. Men har han ret i, at vi ikke længere laver en kobling mellem nationen og litteraturen?

Bogen falder i to dele. Først følger vi nationallitteraturens fremkomst i Norge. Den anden handler om sammenbruddet af en national horisont i en post-national epoke.

DET LYDER alt sammen utroligt rigtigt, men der er en række punkter at bemærke. Der veksles fx mellem en række definitioner af det nationale, der er indbyrdes forskellige, fra fx Hobsbawm, Renan og Billig. Her savnes en række afklaringer, først af fremkomsten af nationalismen, der er en politisk instrumentalisering af et nationalt selvbillede. Afgørende for dette selvbillede er udveksling og anerkendelse, dvs. at det nationale selvbillede er ikke skabt indefra men udefra. Skabelsen af nationale identiteter skete således over hele Europa på samme tid. Derfor savner jeg et mere komparativt perspektiv og ny international forskning i forholdet mellem nationalisme og litteratur, et par teoretikere nævnes dog sporadisk fx. Billig og Leerssen.

SER VI på forholdet mellem nationalisme og litteratur, så opstår begrebet om nationallitteratur på samme tid i Europa som en del af et nationalt 'matrix'. Begrebet indgår i skabelsen af nationale og institutionelle infrastrukturer, fx stillinger ved universiteter, arkiver, museer, akademier der sammenlagt skaber en social stemning, hvor foreninger, selskaber m.m. fører til en lang række måder at se verden, fx igennem folklore, monumenter, nationale landskaber, nationale helte m.m. Vi ser en gennemgribende kultivering af det nationale, fx i filologisk aktivitet i at udgive ældre litteratur. Vi ser også nye fag vokse frem, der laver en drejning imod det nationale, fx ved en omfattende brug af middelalderen, således fik litteraturen en ny rolle ved siden af nationalhistorien.

Skal vi forstå litteraturens påstående afnationalisering må analysen af hvordan den blev national kræve et grundigere studie end dette. Her undlades fx, at romantikken skabte en sekulær 'religion' med et panteon af nationale helte og kulturelle helgener. Bogen fremkommer med en række studier af skabelsen af dette Panteon i Norge, men koblingen mellem det 19. århundrede og vores tid virker postuleret.

KANONISERING går langt ud over litteraturhistorier, her fremdrager bogen eksempler på at vi netop ikke bruger forfattere på pengesedler og frimærker mere, men her virker undersøgelsen for ivrig at erklære nationalitteraturens død. En dekonstruktion af kulturelle helgener er stadig en del af en national kanonisering og vi lever stadig i en verden der er gennemsyret at det nationale, herunder nationallitteraturen, hvis forfatter findes som pladser og gadenavne m.m.

SEKULARISTER har siden 1960erne bygget på en forudsætning, at religioner og nationalisme vil forsvinde i takt med modernitetens fremmarch, men det omvendte er også sket, hvor vi ser religionernes fremmarch og nationalismen vokse i Europa. Det er rigtigt at nationallitteraturen ikke læses på samme måde, eller bruges som før, at den nationalfilologiske forankring af sprog og litteratur ikke findes mere, men vender vi tilbage til Billig og hans tanker om en banal nationalisme, så fremfører han netop, at den findes ikke i at vi lægger mærke til flag udenfor bygninger, men at vi netop ikke lægger mærke til disse. At snak om nationalstaternes opløsning selv ligger under for denne banale nationalisme, således er tanken om at nationalstaterne bliver afløst af nye overnationale organisationer en videreførelse af nationalstatssystemet. Vi kan ikke komme ud af den banale nationalisme og det nationale 'matrix' er støbt ind i vores måde at se verden.

NATIONALLITTERATUREN er måske død, men nationallitteraturen vil leve længe, det er den banale nationalismes globale triumf og paradoks.

Publisert 17. jan. 2018 10:26 - Sist endret 17. jan. 2018 10:26