Et quodlibet om stein og mye annet

En bok om masseutryddelser? Eller om livet som forsker? Om menneskehetens skjebne?  En reisebeskrivelse?

Anmeldt av Deta Gasser

 

Den nyeste boken til Henrik Svensen er litt av alt – den minner meg om et musikalsk quodlibet, et musikkstykke som består av flere melodier som fremføres samtidig, eller i løse deler etter hverandre. Det er de følgende fem fortellingene som Svensen fletter sammen til en lettlest, underholdende og tankevekkende bok:

 • Masseutryddelser og vulkanprovinser: Svensen forsker på årsaken til de største masseutryddelsene som har skjedd i jordens historie. I boken gir han en oversikt over disse utryddelsene og hva vi vet om omfang, hastighet og årsak. Han forsker på hypotesen om at noen masseutryddelser skyldtes store mengder magma som trengte gjennom jordskorpen i store vulkanprovinser, og som varmet opp bergartene rundt. Dette førte til utslipp av enorme mengder klimagasser som forverret levebetingelsene på jorden i lang tid. 

   

 • Reisebeskrivelser: Svensens forskning har ført ham til flere eksotiske steder for å samle inn steinprøver, jakte på fossiler og dokumentere sammenhengen mellom store vulkanprovinser og masseutryddelsene. Han forteller underholdende fra feltarbeid i Øst-Sibir, Sør-Afrika, Mali, Grønland og Argentina.

   

 • Livet som forsker: Svensen har vært student, forsker og professor på Blindern i mange år, og han deler tanker rundt forskerkarrieren, midlertidige ansettelsesforhold, laboratoriearbeid, skriving, konferanser og akademisk konkurranse med leseren.

   

 • Andre forskere: Svensen er fasinert av tidligere og nåværende forskerkolleger og beskriver karakterer, forskningsinteresser eller reiseopplevelser til flere av dem. Mest representert er sør-afrikaneren du Toit, men også Nansen, Nordenskiöld, Wegener, Reusch og Goldschmidt opptrer i boken, samt en del professorer og kolleger som fortsatt jobber på Blindern.

   

 • Menneskets tidsalder: Svensen fletter forskning om masseutryddelser og inntrykk fra feltarbeid sammen til en beskrivelse av menneskets situasjon på jorden – han trekker inn aspekter ved den industrielle revolusjon, fossile brennstoffer, økning av CO2 i atmosfæren, sur nedbør og gruvedrift – for å illustrere fotavtrykket menneskene etterlater seg på denne planeten. Dette setter han inn i det store bildet, i 4568 millioner år med utvikling avbrutt av store kriser. Han spør seg om vi ikke akkurat nå er vitner til en av de store krisene, som kanskje er over i løpet av noen tusen år, men som kan påvirke livet på kloden i mange millioner år framover.

   

ETTER OMTRENT hvert eneste avsnitt i boken bytter Svensen mellom de ulike fortellingene – alt flyter inn i hverandre – og verken forskningsresultatene, reisene eller jordens utvikling er beskrevet kronologisk. Teksten inneholder også en del repetisjoner, spesielt om masseutryddelsene, som kanskje er tenkt som et slags refreng gjennom stykket?

MEN DET ER også en liten mislyd i musikken, en farging av tonen som jeg ikke liker helt: kvinner opptrer stort sett bare som strippere i en australsk bar, servitører i Sibir eller gårdsfruer i Sør-Afrika. Nesten samtlige forskere, vitenskapsmenn og professorer som er nevnt, er menn. Den eneste kvinnelige forskeren som han nevner, droppet ut av akademia. Hva vil han formidle med å nevne akkurat det? Og er det virkelig nødvendig, i 2018, etter alle metoo-kampanjer, å skrive at «studiner» får masse oppmerksomhet på posterne sine fordi de er vakre? Jeg hadde forventet en mer taktfull og balansert omgang med kjønnsstereotyper av Forskningsrådets formidlingsprisvinner.  

SVENSENS BOK er fortellende og beskrivende, og han tar ikke stilling til hva han synes om hvordan akademia fungerer eller hva menneskene burde gjøre med klimagassutslippene. Så dette er ikke en politisk bok, og det er heller ikke et oppslagsverk hvor en lett finner fram til den mest aktuelle forståelsen av masseutryddelser. Men til tross for noen disharmonier har den en fin flyt, og en kan bare lytte til melodien av fortellingene og la dem klinge ut i høstkvelden ...

Publisert 28. jan. 2019 19:48 - Sist endret 28. jan. 2019 19:48