Slentrende om posthumanisme

Jan Grues nye bok er en stilsikker øvelse i essaysjangeren – på godt og ondt.

Det var en gang et menneske er et knippe personlige og akademiske essays om “posthumane” strømninger i samtiden.

Grue behersker denne sjangeren til fulle, med alt det innebærer. De utforskende tekstene åpner opp og pensler ut en imporende mangfoldig tematikk – men de er ikke alltid like opptatt av å svare på spørsmålene som stilles. Allerede på første side gjøres det klart at Grue er i forsøksmodus: en med-undrer snarere enn en autoritet.

Enkelt sagt er posthumanismen, slik Grue fremstiller den, en kulturell og ideologisk utfordring av den klassiske forestillingen om mennesket som vesensforskjellig fra resten av skaperverket. Et viktig element er nedbygging av grenser mellom menneskeheten og tilstøtende former for biologisk og kunstig liv.

Grue utforsker hva denne oppløsningen betyr gjennom slentrende vandringer i populærkultur og vestlig idehistorie, løst organisert rundt temaer som menneske og maskin, kropp og sjel, liv og død – med utallige avstikkere underveis. Her bindes Platon, The Matrix, Tolkien, Montaigne og en god del av Grue selv sammen til noe som føles større en sine bestanddeler.

Grue er best når han bryter litt ut av sin egen sjanger og blir mer dialektisk: når han følger tanken helt ut og ber den redegjøre for seg selv. Da stiller han seg ikke bare undrende, men også utfordrende til sitt materiale, og ting blir satt på spill.

Et godt eksempel er siste essay, hvor den indre koherensen i noen utvalgte, posthumanistiske grand narratives om mennesket blir ettergått i sømmene. Når disse fortellingene revner, er det riktignok ikke all verdens på den andre siden.

Grue er ingen systembygger, men en som betrakter, pirker borti og tar ting fra hverandre, uten å sette dem sammen igjen. Men avslutningen inneholder i det minste én stor Sannhet som Grue ubetenksomt eller med vilje har latt være å dekonstruere. Et håp kanskje – eller en utfordring?                                                                                            

Av Andreas Holmedahl Hvidsten
Publisert 24. okt. 2019 10:58 - Sist endret 24. okt. 2019 10:58