Sivilisasjon og kultur ved Middelhavet

Dette er en meget velskrevet introduktion til 1600 års historie.

Det kræver sin forfatter at fortælle middelhavsregionens historie fra den mykenske bronzealders sammenbrud til araberstormens afslutning på 250 sider, inkl. talrige illustrationer og tekstbokse med særlige temaer. Det er imidlertid, hvad Knut Ødegård har gjort med denne bog, og han har gjort det godt.

Bogen er inddelt i 10 kapitler. Efter en Introduksjon i kapitel 1 bliver der gået kronologisk til værks.

Kapitlerne 2-5 omhandler den græske historie med fokus på bystaternes fremvækst i tidlig arkaisk tid, Athen og Sparta i klassisk tid og til slut makedonerne med Aleksander den Stores erobringer og hellenismen. Kapitel 6-10 omhandler Romerrigets fremvækst, hvor Rom går fra at være en mindre bystat ved Tiberen til det største imperium nogen sinde på europæisk jord.

Det er værd at fremhæve som noget meget positivt, at Knut Ødegaard ikke stopper ved Det Vestromerske Riges fald i 400-tallet e.Kr., men fører historien frem til etableringen af Det Byzantinske Rige. Vi har altså for en gang skyld hele den såkaldte senantikke periode med i denne introduktion til græsk-romersk historie.

Det vil selvfølgelig altid være muligt at fremhæve temaer og sider af historien, som ikke er behandlet, når vi har at gøre med så kortfattet en fremstilling af så mange års historie. Det vil imidlertid ikke være rimeligt.

Ødegård har selvsagt lagt vægt på den politiske historie. Det er dette, som er rammen om fortællingen, men alligevel formår han at komme med interessante lysglimt ind over social- og kulturhistorien. Især vil jeg her fremhæve hans formidling af kristendommens fremvækst som glimrende.

Bogen er velskrevet. Der er tale om et godt og engageret sprog, som aldrig løber træt på trods af de utallige krige og kejsere og soldater, der må lade livet. Til slut i bogen er der for hvert kapitel kortfattede forslag til videre læsning.

Av Anders Holm Rasmussen
Publisert 27. jan. 2020 17:33 - Sist endret 27. jan. 2020 17:33