Litteraturhistorie til nytte og glede

Tre litteraturforskere ute med oversikt over tusen års fransk litteratur.

Litteraturhistorier brukes gjerne som oppslagsbøker, men de kan være mer enn det. Nytten og gleden. Fransk litteratur gjennom tusen år, velskrevet og informativ, forfattet av litteraturforskerne Kjerstin Aukrust, Trude Kolderup og Geir Uvsløkk, kan leses som en roman fra første til siste side.

Forskere innenfor faget fransk litteratur i Norge har en tradisjon for å skrive slik at tekstene også kan finne lesere utenfor fagfeltet. Denne boken er forskningsformidling på høyt nivå, basert på egen forskning og godt samarbeid mellom forfatterne. Samtidig gir den bakgrunn for dagsaktuelle tema, som musikalen Les Misérables og Tv-serien om greven av Monte Christo.

Forskerne har fordelt mellom seg de tusen årene med litteratur som presenteres, og de veksler mellom fokus på perioder, på enkeltforfattere og enkeltverk og grupperinger av forfattere, alltid satt inn i en større samfunnsmessig kontekst. Teksten bruker sitater, noe som gjør teksten ledig å lese, og det refereres stadig til andre perioder og tidligere eller senere forfattere, noe som gir oversikt og sammenheng. Det er litt av en prestasjon når det er et overblikk over 1000 år det dreier seg om.

Etter hvert som vi nærmer oss vår tid, blir det tydeligere at det har vært nødvendig å velge fokus på noen forfattere, slik at andre savnes. Noen grupperinger, som surrealistenes, får en litt stemoderlig behandling. Hvor ble det for eksempel av kvinnene som ble hjulpet frem som forfattere og kunstnere av mennene i surrealismen?

I det hele tatt blir kvinnene som er så tydelig tilstede i fremstillingen av 1600-tallets litterære liv, mer utydelige når vi nærmer oss 2000-tallet, selv om noen trekkes frem, som Colette og Simone de Beauvoir. Jeg savner 70-tallets franske feminisme som hadde ringvirkninger blant annet i Akademia, langt utover Frankrike.

Dette er likevel underordnet den gode følelsen jeg har av å ha funnet en litteraturhistorie som skaper møter og spennende sammenhenger som inspirerer til å utforske videre.                                                                                                                                  

 

Av Sissel Lie
Publisert 24. okt. 2019 11:01 - Sist endret 24. okt. 2019 11:12