Medisinsk teknologiutvikling uten sidestykke

Forfatteren var trolig den første i Norge som fikk avlest og beskrevet hele sitt genom.

Moderne genetikk representerer en teknologiutvikling uten sidestykke innen biologi og medisin. Dette har forfatteren et sterkt ønske om å formidle til et bredt publikum uten spesiell faglig kunnskap innen dette kompliserte, men svært så fascinerende fagområdet, et «tema som fortjente en bok».

«Dine geniale gener» har blitt en fengende bok som tar leseren gjennom tre hoveddeler av genetikkens moderne historie: i) Genomet, ii) Genteknologi og iii) Disrupsjon. Med et lett og forståelig språk og god formidlerevne, deler Undlien generøst av et omfattende kunnskapsreservoar om alt fra DNA-ets avgjørende betydning innen kriminaletterforskning, moderne genforskning, banebrytende genbasert medisinsk behandling, CRISPR og annen form for genmodifisering. Han gir en veloverveid beskrivelse av de etiske utfordringene disse nye teknologiene representerer, også innenfor andre kontroversielle områder som personlighetsutvikling, intelligens og livsanskuelse.

Forfatteren gjør et godt valg ved å ta utgangspunkt i en illustrerende og gjennomgående metafor som «naturens kokebok» og «oppskriftene», om genomet og de 20 000 genene. Han evner å gi den alminnelige leser et godt overblikk og en forståelig detaljrikdom. Avsnittet om «sensurering av genomet» (epigenetikk), er en særlig vellykket omtale av komplisert biologi på en lettfattelig måte.

Undlien har valgt å bruke egne midler på å kartlegge hele sitt genom og beskriver de etiske avveininger forut for en slik avgjørelse, med flere kritiske merknader til bioteknologilovens regulering av genetisk testing. Vi får ta del i spenningen i det øyeblikket iPaden med appen «My Genome» skulle åpnes og svarene leses. Forfatteren oppdaget ingen alvorlige genfeil hos seg selv. Av mer kuriøs art fant han genetiske forutsetninger for å bli en «halvgrei» type. Avsnittet kunne lett ha blitt navlebeskuende, men er avstemt på en god måte.

«Dine geniale gener» treffer sin målgruppe, og ga også denne leseren en fin leseropplevelse med faglig utbytte.                                                                                                                         

 

Av Kristian Hveem
Publisert 5. aug. 2019 12:42 - Sist endret 5. aug. 2019 12:42