Skadelige myter om og for unge

Spør vi unge hvordan de har det, hører vi nå et ekko av vår egen psykologisering av samfunnsproblemer.

 

Ole Jacob Madsen har det med å titulere sine bøker etter ting han ikke liker. I «Den terapeutiske kultur» (2010) og «Det er innover vi må gå» (2014) gikk han i rette med den økende innflytelsen fra psykologifaget i forståelsen av samfunnsproblemer. I sin nyeste bok «Generasjon prestasjon» (2018) vender han sitt kritiske blikk mot måten det i dag snakkes om unges livsutfordringer.

Madsen går som vanlig til verket med skarp penn og leder leseren gjennom et utvalg av de sentrale fortellinger og begreper som florerer i diskusjonene om dagens unge. Når unge omtales, har betegnelser som «stress», «press», «generasjon prestasjon» og «flink pike» kommet stadig lengre ut på tungespissen de siste årene. Madsen fører bevis for at situasjonen for det brede lag av unge er langt fra så mørk som en kan få inntrykk av. Hans påstand er at disse betegnelsene gir en misvisende beskrivelse av unges liv, og hans frykt er at de i seg selv kan ha negative virkninger.

Problemet ligger, ifølge Madsen, i at fortellingene om «stress», «press», «flinke piker» og «generasjon prestasjon» har blitt de unges egne myter. Etter å ha blitt satt på dagsorden av forskere og «velmenende eksperter» har disse merkelappene i løpet av de siste årene blitt en del av unges egen selvforståelse. Madsen mener å se tendenser til at unge i økende grad skaper sine egne livsfortellinger i psykologiske termer. Dette blir forsterket av en tidsånd der unge selv i størst mulig grad skal få «slippe til med sin egen stemme». Det som i utgangspunktet var nyanserte forskningsfunn har, filtrert gjennom media, begynt å leve sitt eget liv som oppleste sannheter.

Madsens sentrale bekymring er at språket vi nå bruker til å forstå ungdom leder bort fra en politisk og systemisk forståelse av unges problemer, til en individuell innramming. Han leverer med denne boken et tiltrengt kritisk bidrag til diskusjonen om unge i dag, og mer overordnet, et viktig bidrag til forståelse av forholdet mellom forskning og media.

 

                                                                                                               

Av Kristoffer Chelsom Vogt
Publisert 5. aug. 2019 13:06 - Sist endret 5. aug. 2019 13:06