Vaksine mot konspirasjonsteorier

En grei bruksbok. Lett å lese. Tar for gitt at sannhet finnes.

Tro ikke på demokratiet! Bak fasaden fins den dype staten, som manipulerer politikerne. Tro ikke på noe fritt marked! Finanskapitalen bestemmer. Tro ikke på sosiale medier! De manipuleres gjennom utspekulerte algoritmer. Tro ikke på institusjonene! De er infiltrert av jøder, frimurere eller Gülen-bevegelsen. Tro ikke at det var flyene som fikk tårnene til å falle den 11. september 2001! Det var en innsidejobb.

Dette er konspirasjonsteorier. Ting er ikke slik de ser ut. Intet er tilfeldig. Noen står bak med en plan.

Først innrømmer Dyrendal og Emberland at konspirasjoner forekommer, men når det er bevist at en sammensvergelse har funnet sted, sier de, er det ikke lenger en konspirasjonsteori. Boka reserverer begrepet for «relativt utarbeidede tanker om sammensvergelser som kjennetegnes av en del typiske feil når det gjelder logisk resonnement og faktiske forhold». De to mest typiske feilene er å tro at alt som skjer, kan fylles «med årsaker, kausalitet og symmetri» og at «noen» har lagt en plan.

Forfatterne redegjør for konspirasjonsteori som begrep, dens tenkemåte, snakk, populærkultur, politikk og utfordring. Teoriene trives i pauserom der folk er innforstått med visse grunnoppfatninger. Sosiale medier utvider slike rom til globale ekkokamre. Politikere utnytter konspirasjonssnakk, men i et demokrati risikerer de å bli avslørt.

Forfatterne konkluderer boka si med forslag til motmidler, så som åpenhet, medbestemmelse, god utdanning, rettferdige prosedyrer, langsom tenkning og kritisk nysgjerrighet. Dessuten gjengir de en oppskrift fra lingvisten George Lakoff: «sannhetssmørbrød». Presentér først sannheten, gjengi så løgnen og gjenta til slutt sannheten.

Forskning har vist at å etablere sannheten som premiss og vise kontrasten mellom sannhet og løgn, er mer effektivt enn å gjendrive konspirasjonsteoriene med motargumenter.

Dette er en bra bok. Den kaster ikke bort tida på ørkesløs diskusjon om objektivitet er mulig, men tar forskjellen mellom løgn og sannhet for gitt.

Av Stein Tønnesson
Publisert 24. okt. 2019 11:01 - Sist endret 24. okt. 2019 11:04