Lysende naturvitenskapelig allmenndannelse

Bokens utgangspunkt er et naturfenomen som er fascinerende i seg selv, men like mye handler den om lysets kulturhistorie.

Samset viser oss at lys er noe ganske spesielt og overraskende allestedsnærværende. Gjennom glimt fra vitenskapshistorien går han helt til kjernen av dagens naturvitenskapelige forståelse av lys og plasserer det innen rammen av de fundamentale byggesteiner i naturen. Vi blir også kjent med den dype uenighet som har fulgt utforskingen av lyset og som minner oss om at naturvitenskapelig forståelse er i en kreativ utvikling.

Lys har en sentral rolle, både i universets, jordens og livets utvikling, og i kultur og teknologi. Men forfatteren gir oss også en tankevekkende påminnelse om mørkets betydning. Boken beskriver hvordan lys skapes på ulike måter, og hvordan øyet, et komplekst sanseapparat, oppfatter det og overfører signaler til hjernen. Resultatet er et vell av farger og former som bringer den ytre verden inn i vår bevissthet. Lys er vår fremste kilde til informasjon. Det har formet oss gjennom evolusjonen og bragt oss til ytterkantene av universet. Assosiasjonene knyttet til lys synes å være allmennmenneskelige, og forfatteren gir et rikt innblikk i hvordan det veves inn i ulike kulturer og religioner.

Noe av bokens styrke er dens bredde. Den knytter mesterlig sammen fysikk, kjemi og biologi. Med lys som rød tråd, gir den et fascinerende, helhetlig bilde av naturens samspill. Naturvitenskap løper side om side med lysets kulturhistorie. Sprangene er store, og noen ganger kan en lure på om de ikke blir litt lette. Nei, dette er ikke en systematisk faktabok. Snarere får den deg til å stille spørsmål du kanskje ikke ville kommet på og utfordrer fantasien. En kunne være fristet til å se kritisk på de mest populariserende trekk og enkelte antropomorfismer. Men så er de heller ikke helt uten humor. Du leser boken litt som et kåseri, og vips, har du lært noe om kvantemekanikk.

Kanskje er det nettopp det som skal til for å nå et bredt publikum. For i denne boken vil de aller fleste, uansett alder og bakgrunn, finne noe nytt, noe de ikke tenkte hadde noen  sammenheng.                                               

 

Av Katarina Pajchel
Publisert 5. aug. 2019 12:37 - Sist endret 5. aug. 2019 12:37