Trenger vi enda flere råd om kosthold?

Svaret er ja – med ett forbehold: Vi trenger disse rådene.

Mange mener mye om kosthold, men ofte på sviktende grunnlag. Synsing, motedietter, bakenforliggende interesser og manglende kunnskap er gjengangere i mediebildet som når ut til folket. Dette faktum har Blomhoff tatt inn over seg, og han setter seg fore å gjøre den vitenskapelig baserte kunnskapen om forholdet mellom kosthold og kreft tilgjengelig for Hvermansen.

Boka er bygd opp med en innledende del hvor vi får en kortfattet introduksjon til vitenskapsteori og til kostholdsforskning, deretter følger en hoveddel med de ulike kostholdsrådene basert på World Cancer Research Fund (WCRF) sin rapport fra 2018: Diet, Nutrition, Physical activity and Cancer: a global perspective.

Videre får vi kapitler som omhandler ulike kostholdsmønstere som vegetarianisme, middelhavsdiett og økologisk mat, vi får en gjennomgang av spesielt interessante enkeltmatvarer og en diskusjon rundt motedietter.

De store matvaregruppene, som frukt og grønt, meieriprodukter og kjøtt, har fått hvert sitt kapittel, og disse kapitlene er i hovedtrekk bygd opp på samme måte som i WCRF-rapporten: en beskrivelse av matvaregruppen, historisk blikk, foreslåtte biologiske mekanismer, konklusjoner og kostholdsråd for matvaregruppen, og eventuelle kontroverser. Også fedme, fysisk aktivitet, amming og råd for kreftoverlevere har fått sine tilsvarende kapitler.

For ja, kunnskapen finnes, og den beste dietten for å forebygge kreft består av mye fiber, frukt og grønt, og av lite kjøtt, ferdigmat, alkohol og sukkerholdig mat og drikke. Og like viktig: vi bør holde vekta og være fysisk aktive. Interessant å merke seg er også rådet om å ikke bruke kosttilskudd for kreftforebygging.

Bokas avsluttende del beskriver det faktum at forskningen er i kontinuerlig utvikling, og at hensyn til miljøet er en av de nyeste tendensene som etter hvert tas inn som del av en helhetlig tenkning rundt kosthold. I den forbindelse beskrives EAT-Lancet-rapporten kort, der Gunhild Stordalen som kjent var involvert. Helt til sist finner vi appendiks med de offisielle norske kostrådene, og WCRF-rapportens råd direkte oversatt.

Flotte bilder av fristende og fargerike matvarer krydrer boka gjennomgående, i tillegg til et drøyt dusin oppskrifter på retter som gulrotsuppe, tomatsaus, chili sin carne, knekkebrød og gulrotkake.

Jeg vil trekke fram bokas første kapittel, titulert «En redelig bok om kosthold», hvor vi kan lese «Dessuten vil jeg gi leserne noen tips slik at de lettere kan avsløre alle sjarlatanene (…)». Her tar Blomhoff tak i en viktig og skremmende tendens i dagens samfunn, nemlig antivitenskapen. Hvilke metoder er det som faktisk må til for å generere kunnskap som er nyttig for befolkningen?

Vi får et kræsjkurs i vitenskapelig metode og systematiske kunnskapsoppsummeringer, og forfatteren problematiserer samtidig samfunnets skepsis til vitenskap. Blomhoff bør berømmes for sin innsats. Tematikken er allmenngyldig og dagsaktuell, all den tid enkelte av dagens makthavere synes å hoppe bukk over vitenskapens grunnleggende prinsipper og dens betydning for å bringe samfunnet framover.

Hvem er målgruppen for boka? Forfatteren ønsker åpenbart å favne bredt, men enkelte teknikaliteter kunne med fordel vært utelatt for å få bedre flyt. Blomhoff undervurderer i hvert fall ikke sine lesere, og det er jo engang slik at det kreves både presisjon og en viss grad av detaljer for å forklare kompleksiteten i forskningen.

Det kan videre framstå som en tanke utidig å trekke fram sine egne studier, når forfatteren selv vektlegger den begrensede betydningen av nettopp enkeltstudier. Denne disharmonien er likevel ikke sterkt fremtredende, ettersom studiene presenteres med alle forbehold og som en del av et nyansert bilde.

Dette er kunnskap som folk trenger, i et bokformat som er lett tilgjengelig. Boka skulle være godt egnet for å inspirere til bedrede kostoldsvaner basert på det vi faktisk vet, i motsetning til mange andre meningsbærere innen feltet. Som Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen sier i sitt forord: «Denne boken leverer gode råd på et solid og troverdig faglig grunnlag». God lesning – og god middag!

Av Karina Standahl Olsen
Publisert 24. okt. 2019 11:00 - Sist endret 24. okt. 2019 11:00