Et moderne renessansemenneske

Musikk, malerkunst og geologi – det måtte kanskje en så allsidig bakgrunn til for å våge et tilsynelatende umulig forskningsprosjekt.

Det begynte med et spørsmål, genialt i sin enkelhet og helt fundamentalt i sin dybde. Kan man finne små utenomjordiske støvpartikler, såkalte mikrometeoritter, også i bebodde strøk? For de er der. Anslagsvis hundre tonn faller ned på jorden per døgn. Ifølge etablert, men også svært begrenset forskning innen feltet, skulle det være umulig fordi den jordiske og menneskeskapte mengde støv er så ugjennomtrengelig mye større. Men om en likevel finner dem, vil en kunne studere solsystemets eldste partikler, selve råmaterialet, støvet som særlig planetene i vårt og andre solsystemer er bygget opp av. I Big Bang ble det dannet kun hydrogen og helium, mens tyngre grunnstoffer er dannet i stjerner. Vi er altså resultat av en kosmisk resirkulering, stjernestøv.

Veien til svaret er en fascinerende historie om overveldende tålmodig og systematisk jakt. Jon Larsen kaster seg ut i den med en kunstners lidenskap og en fagmanns geologikunnskap. Forfatteren er jazzmusiker og habil maler. Fra ungdomsårene av har geologi vært en dyp interesse, og boken vitner om et stort fortellertalent. Kunst og forskning har mer felles enn vi ofte tenker. Jakten på stjernestøvet bryter med klisjeene og beskriver et forskningsprosjekt som har alt, unntatt penger. Med enkelt utstyr og kreativ nysgjerrighet gir forfatteren oss et faglig innblikk i mineralenes rike, i det jordiske og menneskeskapte støvet og det spesielle utenomjordiske. Leseren får være med på utallige feltsøk langs veier, avløp og takrenner, og utallige timer ved mikroskopet. På veien stifter vi bekjentskap med fargerike medhjelpere som bidrar til å bygge opp en solid empiri, grunnlaget for det som blir et banebrytende, vitenskapelig gjennombrudd. Samtidig gir de oss gjennom høyoppløsningsfotografier en unik opplevelse av naturens skjønnhet.

Oppdagelsen av urbane mikrometeoritter er en hyllest og invitasjon til forskning som er åpen for alle. Og som angår oss alle gjennom sin betydning for forståelsen av jordens opphav.                                                                                                               

Av Katarina Pajchel
Publisert 5. aug. 2019 12:46 - Sist endret 5. aug. 2019 12:46