Eventyrlige historier om evolusjon og atferd

En engasjerende, populærvitenskapelig bok om hvordan evolusjon gjennom naturlig seleksjon former det biologiske mangfoldet.

I naturen finnes det et helt utrolig mangfold, ikke bare i arter, men også i ulike strategier for å finne nok mat, overleve og få avkom som også overlever. I boka «Eventyrlig evolusjon – Hvorfor fisker klatrer i fosser og flaggermus gir blod» tar forfatter Hanna Nyborg Støstad leseren med på eventyret gjennom et stort utvalg av biologiske historier fra hele verden.

"Denne boka bør vekke nysgjerrighet og forhåpentligvis inspirere flere til å være med og ta enda bedre vare på det fantastiske biologiske mangfoldet som fremdeles finnes der ute."      

Til tross for tittelen på boka så er evolusjonsteorien ganske kort behandlet. Til gjengjeld er atferdsøkologien, læren om hvordan evolusjonen former dyrs atferd, meget godt dekket.

Støstad gjør det gjennom eksempler fra mange ulike dyrearter som er beskrevet på en slik måte at leseren kan se for seg de dramatiske scenene fra naturen og slett ikke trenger å tenke på teori.

Historiene som presenteres i boka omfatter både mange av de klassiske lærebokeksemplene og noen mindre kjente arter og atferder. Felles for dem alle er at de er gode illustrasjoner for prinsippene forfatteren ønsker å formidle og har en god balanse mellom detaljer og kortfattethet.

Boka er lett å lese og tar leseren gjennom alle de viktigste prinsippene innenfor atferdsøkologien. I første del får vi lære om hvordan evolusjonen, selv uten noe mål i sikte, kan veie fordeler og ulemper. I del to handler det om hva dyrene gjør for å lykkes med å få unger og de ulike strategiene dyra bruker for å ta vare på ungene.

I den tredje delen av boka tar Støstad for seg ulike måter dyr kan påvirke andre dyr på godt og vondt, og hvordan evolusjonen av en art kan påvirke evolusjonen av andre arter. I fjerde og siste del lærer vi hva som skjer når miljøet dyra lever i, endrer seg raskt.

Til tross for de mange ulike temaene som er dekket, flyter det godt mellom ulike kapitler med god hjelp av at forfatteren elegant plukker opp igjen tidligere nevnte eksempler.

Denne boka bør vekke nysgjerrighet og forhåpentligvis inspirere flere til å være med og ta enda bedre vare på det fantastiske biologiske mangfoldet som fremdeles finnes der ute.                               

Av Irja Ida Ratikainen
Publisert 15. juni 2020 09:56 - Sist endret 15. juni 2020 09:56