Spansk krig i norske medier

Interessant, grundig og balansert fremstilling av Den spanske borgerkrigen i samtidens norske offentlighet.

Boken gir en bred og balansert fremstilling av hvordan den spanske borgerkrigen ble omtalt og debattert i norsk offentlighet i samtiden.

Samtiden er viktig fordi det i ettertid har vært en klar tendens utenfor Spania til å se borgerkrigen nærmest som forspillet til andre verdenskrig og det endelige oppgjøret mellom fascisme og kommunisme.

"Dette er uten tvil den grundigste og mest omfattende gjennomgang av den spanske borgerkrigen i samtidens norske offentlighet som finnes." 

Ikke så rart kanskje, så lenge spanjolene selv hadde en tendens til å kalle den andre parten for henholdsvis rojos og fachas uten at de hadde noen forståelse for hva disse begrepene betydde ideologisk.

Nyere spansk forskning indikerer at borgerkrigen i større grad må forstås som kulminasjonen av en lang rekke forsøk på sosial revolusjon av den typen som lyktes i Russland i 1917, men som mislyktes for eksempel i Finland, Ungarn og Tyskland. Videre at ekstremistene på begge sider, de virkelige fachas og rojos, utgjorde klare mindretall og at det store flertallet av spanjoler, bortsett fra de stridende, vanskelig kunne defineres som klare vinnere eller tapere i konflikten.

Dette selvsagt med all respekt for dem som ble utsatt for Franco-regimets hevngjerrighet. Det innebærer heller ikke at man på noen måte oppfatter generalenes opprør mot republikken som legitimt. Med sitt store og brede kildetilfang fanger boken opp at også dette aspektet fantes i den norske offentligheten.

Dette er uten tvil den grundigste og mest omfattende gjennomgang av den spanske borgerkrigen i samtidens norske offentlighet som finnes. Gjennom analyser av offentlige foredrag, filmer, aviser, radio, litteratur, teater og billedkunst nyanseres bildet av en gjennomideologisert norsk offentlighet. Det er samtidig en lettlest bok.

De mediefaglige perspektivene og metodene er implisitte. De bidrar klart til å øke troverdigheten i fremstillingen uten at leseren dynges ned av teoretiske perspektiver. Både de som er interessert i den spanske borgerkrigen i og for seg og den norske offentligheten i mellomkrigstiden, bør lese denne boken.                                                                                                                   

Av Marcus Buck
Publisert 15. juni 2020 10:10 - Sist endret 15. juni 2020 10:10