Bogkulturens fascinerende verden

Nye perspektiver på fem hundre år med trykte norske bøger.

I sommeren 1519 ankom to skibe til Trondheim med hver sin bogudgivelse, trykt i hhv. Paris og København. Det drejede sig om bøger på latin,bestilt af biskop Erik Valkendorff til brug for kirker og præster i Norge.

"Det er bog- og kulturhistorie af international kaliber – fra en norsk vinkel."

Så vidt vi ved, var det første gang bøger var blevet trykt specielt til et norsk publikum. Trykte bøger var dog allerede kendt, men det var først i 1643, at en trykpresse kom i brug på norsk grund.

500-året for biskop Valkendorffs to bogbestillinger har været en anledning til et større forskningsprojekt – og senest en bogudgivelse med titlen: Litterære verdensborgere. Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850. Her er det pointen, at bogtrykket har været brobygger og formidlingskanal mellem Norge og omverdenen i århundreder. Hvis man vil forstå norsk boghistorie, må der derfor transnationale perspektiver til!

Bag udgivelsen står projektet “Literary Citizens of the World. Tracing the Transnational Crossroads of Books in Early Modern Norway” (LitCit), finansieret af Norges forskningsråd. Det er tale om et samarbejde mellem forskere fra Nasjonalbiblioteket, Universitetet i Oslo og andre institutioner.

Projektet har været ledet af Aina Nøding og Ruth Hemstad. Den enkle bog på ca. 430 sider, udgivet i serien Nota Bene ved Nasjonalbiblioteket i Oslo, vil først og fremmest formidle viden. Det er langt fra en coffee-table-bog! Men for blot 99 kr bliver man inviteret ind i bogkulturens fascinerende verden.

I 16 velskrevne kapitler kommer læseren tæt på konkrete genrer og enkeltudgivelser, man hører om nye læsergrupper og læsemåder, herunder titler til børn og til ”Qvindernes forædling” (efter udenlandske forlæg), og i sidste del kan man læse om, hvordan bogtryk og identitetspolitik ofte er vævet tæt sammen.

Det er bog- og kulturhistorie af international kaliber – fra en norsk vinkel.

Læs den!                                                                                                   

Av Charlotte Appel
Publisert 19. mai 2020 13:38 - Sist endret 19. mai 2020 13:38