Innføring i Hylland Eriksen

Fem samtaler om fem tiår.

I samtaleboka Gå inn i din tid snakker Dag Herbjørnsrud og Thomas Hylland Eriksen seg gjennom de fire tiårene Eriksen har vært virksom som offentlig intellektuell, før de avslutter med høyttenkning om hva vi kan forvente av 2020-tallet.

Samtalene er ført i pennen av Herbjørnsrud. Han er like tydelig til stede i boka som Eriksen, selv om sistnevnte pryder omslaget alene. I innledningen og avslutningen, samt innskudd i samtalene, er Herbjørnsrud fortellende ‘jeg’. I tillegg er han Eriksens samtalepartner, gjengitt like ordrik som Eriksen selv.

"... den gir en fin introduksjon for unge som vil ta imot stafettpinnen og gå inn i sin tid."  

Tematikken i boka preges av Herbjørnsruds interesser – innvandring, islam og kulturelt mangfold. Temaer Eriksen vier større interesse i dag, som sosial og økonomisk ulikhet, fremmedgjøring som følge av global kapitalisme, miljø og klima og smarttelefoner, nevnes også, men i overveiende grad konsentrerer boka seg om temaer Eriksen har vært opptatt av tidligere. Det er imidlertid som forventet når samtalene er strukturert om tilbakelagte tiår.

Den muntlige formen gjør at konkrete fortellinger og eksempler får forrang over lange resonnementer. Både Herbjørnsrud og Eriksen fremstår kunnskapsrike, men jeg følger lettere Eriksens tankegang enn noen av Herbjørnsruds tankesprang.

La meg gi et eksempel på sistnevnte: Tittelen Gå inn i din tid er hentet fra diktet Til ungdommen av Nordal Grieg. Jeg antar at de fleste vil forbinde diktet med 22. juli, siden det ble sunget ved ulike anledninger i etterkant av terrorangrepet, til Otto Mortensens melodi.

Men Herbjørnsrud nevner aldri forbindelsen mellom tittelen og 22. juli. Tar han den for gitt? Det virker ikke slik, når han kommenterer at «noen» muligens vil «betrakte diktet som en klisjé i dag».

På en annen side skal Herbjørnsrud ha ros for arbeidet han har gjort med å gi en innføring i Thomas Hylland Eriksen. Boka sier kanskje ikke så mye nytt for dem som har levd parallelt med Hylland Eriksen, men den gir en fin introduksjon for unge som vil ta imot stafettpinnen og gå inn i sin tid.                                                                                                                         

Av Sigurd Hverven
Publisert 21. okt. 2020 14:03 - Sist endret 21. okt. 2020 14:03