Tilfeldighetene og oss

Aktuell bok om hvordan tilfeldigheter styrer både dagligliv og forskningsverden.

Tilfeldig!, med utkrysset undertittel Neppe!, er en ny populærvitenskapelig bok fra Yngve Vogt. Boka tar for seg stort og smått angående fenomenet sannsynlighet.    

Boka er delt inn i tre deler, med mindre delkapitler. Som en liten introduksjon til kombinatorikk blir man tilbudt å lese disse i den rekkefølge man selv måtte ønske. Denne omtalen er skrevet på grunnlag av lesing perm til perm, men lite skulle tilsi at tilbudet gjør seg til skamme, da kapitlene står godt på egen hånd.

"... vinlotteriet på jobben er nok ikke rigga, selv om han ene «alltid» vinner."

I den første delen blir vi introdusert for hvordan tilfeldigheter og sannsynlighetsmodeller påvirker ulike fagfelt. Gjennom forklaringer og intervjuer med fagfolk spenner dette helt fra demografi og forsikringsberegning til meteorologi. I disse koronatider er det kanskje denne delen av boka som fatter den aller største interessen.

Tilfeldige mutasjoner i viruset som skulle bli Covid-19, gjorde hoppet fra flaggermus til menneske mulig. Ringvirkningene av dette dukker opp som tilfeldigheter i andre fagfelt vi møter. Naturlig nok innen medisin, men også som eksempel på et makroøkonomisk sjokk, som man i de økonomiske modellene må regne med. Vi blir i denne delen også introdusert for forskjellen mellom bayesiansk og frekventistisk tenkning innen sannsynlighet, samt at de fleste av oss ofte mistolker tilfeldigheter.

Da er vi over på bokas andre del, som tar for seg hvordan vi mistolkere møter tilfeldighetene i dagliglivet. Her får vi vite, eller bekreftet, at man ikke kan forvente noen storgevinst i hverken klassisk Lotto eller pantelotteri av nyere dato. Ikke på casino heller, og vinlotteriet på jobben er nok ikke rigga, selv om han ene «alltid» vinner.

Den siste delen gir en introduksjon til sannsynlighetsregning. Selv om dette blir introdusert som for de spesielt interesserte, er forklaringene gode, og komplimenterer denne lettleste og interessante boka om tilfeldighetene som råder i vår verden.                                                                                                         

Av Morten Madshus
Publisert 19. mai 2020 13:39 - Sist endret 19. mai 2020 13:39