Et nyansert brøl om jordas miljøtilstand  

Verden på vippepunktet gir oss de beste analysene, de nyeste faktaene og en nyansert framstilling av jordas miljøtilstand.

Tapt artsmangfold, brennende skoger, stigende hav, stormer og hetebølger. Slik åpner forordet i Verden på vippepunktet.

Orker vi å lese mer om dette? Undertittelen Hvor ille kan det bli? kan også tyde på at dette er nok en bok for menigheten om at alt går til helvete.

"Dette er uten tvil Hessens beste bok til nå." 

Ikke la deg lure. Hessen har nemlig fått til en imponerende balansegang mellom alarm og forsiktig optimisme. Boka er nyansert, etterrettelig og full av fakta, men også engasjerende og særdeles godt skrevet. Mange strålende anmeldelser og rekordbra salg er fullt fortjent.

Hessen slår an tonen i første kapittel med en analyse av ungdommens nye miljøengasjement. Klimabrøl og skolestreiker anført av Greta Thunberg kan vise seg å gi større virkning enn tretti års opplysningsarbeid, konferanser og FN-rapporter om artsutryddelser og ekstremvær.

Forfatteren tar for seg ulike posisjoner og psykologiske mekanismer, digitale ekkokamre og forsiktighetskultur i akademia.

Analysen gir et meningsfylt bakteppe for de fire neste kapitlene, som handler om evolusjon og vekst, naturtap, klima og mulige løsninger. Det er tydelig at Hessen har solid oversikt over alle disse temaene.

Han har jobbet lenge med dem, både som forsker og popularisator, og skrevet minst én bok om hvert av temaene. Selvforsterkende tilbakekoplinger – vippepunktene – er sentralt her. Kapitlene gir oss både de lange linjene og de nyeste faktaene.

Dette er uten tvil Hessens beste bok til nå. I kapitlet Trollmenn og profeter drøftes ulike forslag til teknologiske løsninger som skal hjelpe oss unna det store sammenbruddet. Opp mot disse setter han de mer åpenbare tiltakene som gir drastisk reduksjon av befolkningsvekst og forbruk.

Er tiltakene overhodet mulig å gjennomføre? Er det bare å gi opp? Idet boka gikk i trykken, skyllet koronaepidemien inn over oss. Den har vist at vi kan oppdrive politisk vilje og handlekraft når globale kriser oppstår.

Kjenner jeg forfatteren rett, kommer han med nye bøker, der også dette perspektivet på miljøkrisen får plass.                                                                         

Av Erik Steinger
Publisert 19. mai 2020 13:37 - Sist endret 19. mai 2020 13:37