Jussens helter

Bakgrunnen for heltenes handlinger er dramatisk og trist. Likevel er Gravers fremstilling rett og slett underholdende.

Hvem er Jussens helter? Selv tenkte jeg på Vilhelm Aubert og Torstein Eckhoff, som lærte oss om hvordan jurister tenker, og hvordan jussen virker – eller ikke virker – i samfunnet.

Eller Ruth Bader Ginsberg og Tove Stang Dahl, som kjempet for kvinners rettigheter? eller (lege og jurist) Espen Nakstad, som forklarer om korona slik at vi forstår hva han sier, og godtar tiltakene?

"Selv om de store heltespørsmålene ikke er aktuelle for norske dommere, er det bra å bli minnet om dem." 

Graver kan antakelig også sette pris på dem. Men hans juridiske helter står for noe mer heroisk – de risikerer liv og helse ved å stå opp for retten mot uretten, særlig fra autoritære regimer.

Flere av hans tolv helter var dommere som gjorde motstand mot naziregimet under andre verdenskrig. Men én reddet kvinner fra døden i hekseprosesser, én reddet svarte gutter fra dom for overgrep mot hvite kvinner, og tre, blant dem bokens to kvinnelige helter, kjemper i dag for retten mot uretten i sitt lands regime.

Bakgrunnen for heltenes handlinger er dramatisk og trist. Likevel er Gravers velskrevne fremstilling av hva de kjempet mot, og hvordan, rett og slett underholdende.

Flere er «rene» helter, som man fullt ut beundrer. Men én kaller Graver «både skurk og helt», og også andre har slike trekk – de anvendte nazilover overfor mange tiltalte, men nettopp derfor kunne de redde andre.

Kanskje opptar disse dommerne oss særlig sterkt – ville det moralske vært å trekke seg fra stillingen? Eller dømme åpent i strid med lovene? Eller var det viktigst å redde noen?  

Graver understreker at dagens Norge er svært forskjellig fra regimene bokens helter satte seg opp mot, men beskriver levende og treffende dommeres forhold til regler de er uenig i.

Et klart utgangspunkt er å dømme etter loven – men det finnes metoder til å unngå et for urimelig resultat.

Selv om de store heltespørsmålene ikke er aktuelle for norske dommere, er det bra å bli minnet om dem. Og det er bra å tenke gjennom mer hverdagslige spørsmål som også kan gjelde moral og mot. Graver gir et fint grunnlag for slike refleksjoner.

Av Kirsti Coward
Publisert 21. okt. 2020 14:04 - Sist endret 21. okt. 2020 14:04