Kampen mot mikrobene er ikke over

Stig Frøland må ha jobbet med denne boka i lang tid – og hadde nok ikke forutsett at timingen for publikasjonen skulle bli så god.

Interessen for medisinhistorie speiler samtidens utfordringer. I lang tid har medisinhistorikere vært mer opptatt av lidelser som dominerer samtidsbilde – som historien til kroniske sykdommer, kreftsykdom eller ernæring.

"Det er ikke hverdagskost at det publiseres en bok om medisinhistorie på norsk, langt mindre om epidemiers historie."

Siden AIDS begynte å slippe oppmerksomheten i den vestlige verden, har det ikke vært mye interesse for epidemiers historie. Med covid 19 har dette endret seg.

For plutselig har karantene, kohort, smitte og munnbind blitt ord som vi alle kjenner, og får lyst til å vite mer om.  Og mye får vi sannelig vite i denne 550 sider store boka om epidemier. Det er et imponerende stykke arbeid av en som ikke selv er historiker.

Boka er encyclopedisk anlagt med fakta om både mikrober, immunsystemet og epidemier. Og her er oppspill til mange interessante historier.

Stig Frøland bekrefter med denne boka hvilken god formidler han er av vanskelig medisinsk stoff. Utover det rent medisinske, beskriver han også epidemienes virkning på kultur, politikk og samfunn – og serverer underveis mange morsomme anekdoter.

Dessverre belegges påstander om slike historiske fakta alt for ofte med artikler publisert i medisinske tidsskrift som ikke baserer seg på historisk forskning i et arkivmateriale, men som tar utgangspunkt i mer eller mindre gode sekundærkilder.

Mange historiske nøkkelreferanser mangler i denne historien, noe som er rart siden det ikke mangler kildehenvisninger og siden resultatet nærmest er encyclopedisk. En encyclopedi skal jo være en oppsummering av forskningsfeltet.

Når man gaper så bredt som her, er faren at fortellingen forsvinner litt i alle detaljene. Stig Frøland har tidligere vist at han er god til å skrive. Jeg skulle ønske både han og forlaget hadde gitt seg selv litt bedre tid da covid 19 kom. Det er åpenbart at de har forsert utgivelsen. Gjentakelsene er for mange og stoffet ikke godt nok disponert. Noen avsnitt er langt bedre og mer gjennomarbeidet enn andre.

Når dette er sagt, er dette en svært interessant og lesverdig bok. Det er ikke hverdagskost at det publiseres en bok om medisinhistorie på norsk, langt mindre om epidemiers historie. Her er mye kunnskap å hente både for helsepersonell og allmennhet.                                                                                                          

Av Anne Helene Kveim Lie
Publisert 21. okt. 2020 13:37 - Sist endret 21. okt. 2020 13:37