Sak(prosa)ens kjerne

Boka er et spenstig bidrag til å gi sakprosaen den oppmerksomheten den fortjener.

 

Etter å ha lest Inn i sakens prosa, er jeg blitt enda sikrere på at sakprosa er viktig, og at kritisk lesning av sakprosa er like viktig.

Et av forfatternes viktigste poeng er at skriving og lesing av sakprosa bidrar til dannelse, og «skaper og skjerper vår kritiske sans» (s. 16). I lys av fagfornyelsen i skolen, blir denne boka derfor nyttig for alle lærere – ikke bare norsklærere.

Leseren får tilgang på en svært velfylt verktøykasse som byr på skarpere analyseredskaper enn mange kanskje er vant til.

Gjennom eksempelets makt tar boka oss med på dypdykk i et komplekst tekstunivers. Sakprosatekstene som analyseres strekker seg fra det mye omtalte Facebook-innlegget til Sylvi Listhaug om Arbeiderpartiet som «mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet» (9. mars 2018), via analyse av reklame i dataspillene FIFA 20, Mario kart 8 og LEGO-spillene, til kritisk lesning og en inspirerende «dramatiserings-analyse» av modell-lesere i «krenkelsesparagrafen».

Noen av de andre sakprosatekstene som er under lupen, er den poetiske og populærvitenskapelige sakprosaboka Lab Girl fra 2016, vinnerprosjektet fra Nysgjerrigper-kampanjen i 2005 om hvorfor pannekaker får forskjellig mønster på sine to sider, og Kongens tale i Slottsparken i 2016.

Leseren får tilgang på en svært velfylt verktøykasse som byr på skarpere analyseredskaper enn mange kanskje er vant til. Her får vi blant annet kontekstanalyse, sjangeranalyse, modaliteter, modell-lesere, retoriske appellformer, semiotisk analyse, rammeanalyse og språkhandlinger.

Bokas store styrke er at den tilbyr overraskende perspektiver på svært varierte sakprosatekster, og at den går inn i teksteksemplene med både faglighet, nysgjerrighet og et skarpt og kritisk blikk. Den inviterer således leseren til å øve opp sin egen kritiske sans i samme slengen. På denne måten blir forfatternes agenda tydelig; literacy er mer enn å avkode bokstaver og ord.

Det er blitt en omfattende og helt nødvendig kulturell kompetanse for å klare å avdekke underliggende premisser i sakprosatekster, og sette leserne i stand til å være aktive medborgere i samfunnet.

Av Tina Gausnes
Publisert 14. mai 2021 10:26 - Sist endret 14. mai 2021 10:26