Gullmyntenes fascinerende verden

Svein H. Gullbekk har skrevet en flott bok om gullmyntenes historie fra tidenes morgen.

I Gullbekks bok blir gullmyntens utvikling og utbredelse satt i sammenheng med den bredere historiske utviklingen. Boka er slående vakkert brukket og illustrert. Over de 230 sidene er om lag fem hundre mynter detaljrikt avbildet og beskrevet. Stort sett er begge myntens sider tatt med – advers og revers som det jo heter.

Enda flere mynter er beskrevet i teksten. Pussig nok er det ingen illustrasjon av mynten Gullbekk omtaler slik: «Portrettet av Napoleons svoger, Joachim Murat, som konge av Napoli, tilhører de ypperste som ble preget.» (s. 196). Min nysgjerrighet ble imidlertid vekket, og jeg fant enkelt en avbildning av mynten på nettet. (Det er imidlertid ikke opplagt hva som gjør den ypperlig. Ta en titt selv, men søk da samtidig opp den spektakulære Double Eagle twenty dollar fra 1907.)

Det som gjør boka fascinerende, utover illustrasjoner og beskrivelser, er at historiske hendelser og personer knyttes til myntene. Noen ganger er personene og de historiske hendelser hovedtemaet, men flere ganger er gullet og mynten selv den prominente "hovedpersonen". Et eksempel er beskrivelsen av verdenshandelen sentrert om Venezia og gullmyntenes betydning for det internasjonale varebyttet. Et annet eksempel er beskrivelsen av nasjonale betalingssystemer basert på gullstandarder og hvordan knapphet på gull og hamstring skapte problemer for disse ordningene. Gitt at tittelen er "Pengene som forandret verden", kunne det godt vært mer av slike beskrivelser av myntene og gullets rolle i samfunnsutviklingen. For eksempel: Med henvisning til et arkeologisk funn nær Osnabrück av en fallen romersk soldats pengepung med 18 mynter, står det «Konteksten myntene ble funnet i, gjør det naturlig å tolke innholdet av pungen i sammenheng med en romersk soldats personlige økonomi. Den romerske soldaten døde i strid med pengene på seg.» (s. 45). Ja, hvilke tolkninger av soldatens personlige økonomi følger egentlig av dette? Her kunne Gullbekk bidratt mye mer inngående.

Uansett, boka er vakker og rik på innhold, og jeg ville gjerne hatt mer.                                          

Av Halvor Mehlum
Publisert 22. nov. 2021 07:00