Kompleks konflikt forklaret i kompakt form

Jugoslavien-konflikten bliver ved med at fascinere i både forskerkredse og i populærkulturen.

Forskernes produkter dykker typisk ned i specifikke problemstillinger og finder sjældent vej­ til et bredere publikum uden for akademiske kredse. Meget bedre ser det ikke ud i forhold til de mange retssager ved Krigsforbrydertribunalet for det tidligere Jugoslavien i Haag. Skandinaviske medier nævner sjældent retssagerne i mere en noteform og dækningen af Balkans politiske udvikling nyder kun en meget begrænset dækning. Senest har den Oscar-nominerede spillefilm ”Quo Vadis, Aida?” om folkedrabet i den østbosniske enklave Srebrenica dog haft held til at lokke folk i biografen.

Indrømmet: Krigene i forbindelse med Jugoslaviens opløsning er komplicerede af få greb om. I løbet af de seneste år har forskellige skandinaviske Balkan-eksperter som danske Christian Axboe Nielsen og svenske Sanimir Resic dog publiceret gode oversigtsværker til de danske og svenske læsere. Norske Svein Mønneslands nye bog, ”En kort introduktion til Jugoslavia-konflikten” må således siges at være et velkomment værk til det norske publikum. Selvom krigene i 1990erne selvsagt fylder det meste af bogens godt 200 sider, tager Mønnesland også læseren med på en historisk gennemgang af Jugoslaviens forskellige befolkningsgruppers historie, ligesom bogen afsluttes med et par perspektiver til den nyeste politiske udvikling i det tidligere jugoslaviske republikker. Bogens tolv små kapitler er generelt gode til at referere til den nyeste forskningslitteratur på feltet og bogens litteraturliste vil for især mange studerende være relevant at gennemgå som inspiration. For eksperter i Balkans historie vil der ikke være meget nyt at hente i bogen. Når det er sagt må man sige, at Mønnesland opfylder præcis det, der er formålet med denne bogserie ”En kort introduktion til…” – nemlig at give en hurtig indføring i denne stadig spændende og ikke mindst aktuelle politiske udvikling i denne del af Europa. Bogen er forsynet med en del gode kort, fotos af nøglepersoner samt praktiske tidslister med angivelse af nøglebegivenheder.                               

Av Jakob Brink Rasmussen
Publisert 16. nov. 2021 07:00