Bokanmeldelser - Side 2

Publisert 20. apr. 2018 10:52

Immunologien er historia om korleis mennesket tok grep om sin eigen evolusjon. Men i naturen sitt kappløp gir ingen seg utan kamp.

Publisert 5. feb. 2018 10:52

Sammenholdt med Storbritannia og Frankrike kommer de nordiske språksamfunnene til kort når det er tale om sakprosaens og essayets litterære anseelse. Denne oversikten, som også er en interessant essaysamling, er et fortjenstfullt forsøk på å sette faglig farge på en flekk som kanskje ikke er så hvit som vi gjerne antar.

Publisert 17. jan. 2018 10:27

Boken är efterlängtad, vi har fram till nu alldeles för lite kunskap om hur människorna mitt i en mediestorm reagerar och vilka konsekvenserna blir.

Publisert 17. jan. 2018 10:15

Känslor utgörr viktiga beståndsdelar i sociala förändringsprocesser. Detta står klart i en nyutkommen bok, baserad på gedigen empiri.

Publisert 17. jan. 2018 10:12

Det er ikke selvsagt at språkhistorie kan fremstilles på en engasjerende og rent ut munter måte. Men det har Kristin Bech klart i sin bok om hvordan verdensspråket engelsk ble til.