Bokanmeldelser - Side 2

Publisert 28. apr. 2016 10:55

Velskrevet syntese av 1500 års italiensk historie.

Publisert 3. feb. 2016 14:24

Den unge, livsglade legen om bord på Fram døde som narkotikavrak. Fridtjof Nansen ga ham aldri opp.  

Publisert 11. des. 2015 19:54

Er forbud mot hijab i politiet diskriminerende? Bør muslimske jenter få separat svømmeundervisning? Disse og andre aktuelle spørsmål drøftes inngående i ny bok om menneskerettigheter, likestilling og diskrimineringsvern. 

Publisert 11. des. 2015 19:44

Historien om Observatoriet i Oslo er formidlet gjennom barna til Christopher Hansteen, i en ny faktabok for barn og ungdom.

Publisert 10. nov. 2015 16:02

Is English really the language of the Vikings?

Publisert 16. okt. 2014 08:03

Varför blev Norge första självständiga land med att införa rösträtt för kvinnor? Vilken betydelse hade de offentliga tal som framfördes i frågan? Hur hänger retorik och kön ihop, då och nu?

Publisert 5. aug. 2014 14:09

Klangen av ordet fridom sit urikkande fast i vårt historiske og kollektive minne. Den som ikkje er fri, er ikkje eit heilt menneske. Denne boka er ei vakker gåve frå Universitetet i Oslo til Grunnlovsjubileet, skriv Edvard Hoem.

Publisert 24. apr. 2014 10:41
Publisert 11. feb. 2014 12:43

Det låter som en uppmaning ur en kriminalroman. Det gäller konstens dubbla tydning i allt som är, alltså livet. Denna dubbelhet står i fokus i Karin Gundersens nya bok om Marcel Prousts roman.

Publisert 21. mai 2013 12:23

Helvetius var själv inte någon vän av fängelsestraffet. Framför allt var han motståndare till tanken att människor skulle isoleras i celler.

Publisert 14. mars 2013 09:27

Lettlest og lesverdig om seks planter som forandret vår verden – pepper, tobakk, kaffe, potet, bomull og sukker. 

Publisert 12. mars 2013 14:57

Forfatterne kommer fra ulike humanistiske disipliner, samt medisin, og resultatet er en ekte tverrfaglig bok om sykdom og sykdomserfaringer.

Publisert 12. mars 2013 14:57

Utgangspunktet for denne boken er noe mange av oss har visst lenge: Det er mer å lære av de beste historiene om Andebys ender enn bekymrede lærere og foresatte fryktet da seriene kom til Norge på slutten av 1940-tallet.

Publisert 12. mars 2013 14:57

Svein Stølen har lykkes i å avmystifisere ’skumle’ kjemikalier.  

Publisert 12. mars 2013 14:53
Publisert 12. mars 2013 14:53
Publisert 7. feb. 2013 10:18

Det skal enorme mengder kunnskaper til for å kunne skrive en bok som denne.

Publisert 21. jan. 2013 12:02

Religion kan bringe mennesket innsikt, trøst og livstolkning. Men religion kan også være en bærer av vold, intoleranse og ensretting. Særlig farlig er det når politikken blir til religion – eller religionen blir politisk.

Publisert 11. jan. 2013 11:11

Kristine Bonnevie var ikke bare vår første kvinnelige professor. Hun sto også sentralt i utviklingen av moderne biologi i Norge.  

Publisert 10. jan. 2013 14:53

Den som leter etter annerledeshet, leter aldri forgjeves.

Publisert 9. jan. 2013 13:10

Ett pionjärverk för hur universitetshistoria kan skrivas

Med detta verk förstår vi inte bara Universitetet i Oslo, vi förstår Norge.  Ett stort ord är befogat: kulturgärning.

Publisert 2. jan. 2013 11:56

Det er påfallende i hvor mange sammenhenger verdensbegrepet dukker opp, til tross for at ingen riktig kan gjøre rede for hva ordet innebærer.

Publisert 18. des. 2012 10:25

Att läsa boken som svensk ”outsider” har varit intressant eftersom den ger en inblick i den norska offentliga debatten och i några av de sociala dilemman invånarna försöker hantera i denna förort till Oslo.

Publisert 29. nov. 2012 16:01

Hans Petter Graver har et usedvanlig godt poeng når han hevder at ”retten blir hva juristene gjør den til”.

Publisert 28. nov. 2012 10:08

Oppdrar vi barn til kompetente, velgende forbrukere framfor å sikre dem et bedre liv?