Bokanmeldelser - Side 2

Publisert 17. jan. 2018 10:20

Antologien og dens mange bidragene har høj kvalitet, og fortjener læsere – også i Danmark.

Publisert 17. jan. 2018 10:15

Känslor utgörr viktiga beståndsdelar i sociala förändringsprocesser. Detta står klart i en nyutkommen bok, baserad på gedigen empiri.

Publisert 17. jan. 2018 10:14

Hvorfor skal lov- og retsmæssige logikker spille en tiltagende rolle i skolen?

Publisert 17. jan. 2018 10:12

Det er ikke selvsagt at språkhistorie kan fremstilles på en engasjerende og rent ut munter måte. Men det har Kristin Bech klart i sin bok om hvordan verdensspråket engelsk ble til.

Publisert 12. juni 2017 08:54

Det er kærlighed og ikke religion, man bliver klogere på ved at læse denne bog fra Refsums hånd.

Publisert 8. nov. 2016 15:48

Ny bok om vaksiner gir oss nødvendig kunnskap – og en god leseropplevelse. 

Publisert 21. okt. 2016 13:39

At resistente bakterier er blitt et alvorlig globalt problem, begynner å gå opp for mange av oss. Det er prisverdig at dette er gitt så stor plass i boken.

Publisert 21. okt. 2016 13:32

En inspirerende og imponerende framstilling av folkeretten som gir både nybegynner og den litt mer viderekomne noe å tenke på.

Publisert 21. juli 2016 10:37

Geologisk museums enestående samlinger smukt illustreret og indlevende beskrevet i ny bog.

Publisert 28. apr. 2016 10:55

Velskrevet syntese av 1500 års italiensk historie.

Publisert 3. feb. 2016 14:24

Den unge, livsglade legen om bord på Fram døde som narkotikavrak. Fridtjof Nansen ga ham aldri opp.  

Publisert 11. des. 2015 19:54

Er forbud mot hijab i politiet diskriminerende? Bør muslimske jenter få separat svømmeundervisning? Disse og andre aktuelle spørsmål drøftes inngående i ny bok om menneskerettigheter, likestilling og diskrimineringsvern. 

Publisert 11. des. 2015 19:44

Historien om Observatoriet i Oslo er formidlet gjennom barna til Christopher Hansteen, i en ny faktabok for barn og ungdom.

Publisert 10. nov. 2015 16:02

Is English really the language of the Vikings?

Publisert 16. okt. 2014 08:03

Varför blev Norge första självständiga land med att införa rösträtt för kvinnor? Vilken betydelse hade de offentliga tal som framfördes i frågan? Hur hänger retorik och kön ihop, då och nu?

Publisert 5. aug. 2014 14:09

Klangen av ordet fridom sit urikkande fast i vårt historiske og kollektive minne. Den som ikkje er fri, er ikkje eit heilt menneske. Denne boka er ei vakker gåve frå Universitetet i Oslo til Grunnlovsjubileet, skriv Edvard Hoem.

Publisert 24. apr. 2014 10:41
Publisert 11. feb. 2014 12:43

Det låter som en uppmaning ur en kriminalroman. Det gäller konstens dubbla tydning i allt som är, alltså livet. Denna dubbelhet står i fokus i Karin Gundersens nya bok om Marcel Prousts roman.

Publisert 21. mai 2013 12:23

Helvetius var själv inte någon vän av fängelsestraffet. Framför allt var han motståndare till tanken att människor skulle isoleras i celler.

Publisert 14. mars 2013 09:27

Lettlest og lesverdig om seks planter som forandret vår verden – pepper, tobakk, kaffe, potet, bomull og sukker. 

Publisert 12. mars 2013 14:57

Forfatterne kommer fra ulike humanistiske disipliner, samt medisin, og resultatet er en ekte tverrfaglig bok om sykdom og sykdomserfaringer.

Publisert 12. mars 2013 14:57

Utgangspunktet for denne boken er noe mange av oss har visst lenge: Det er mer å lære av de beste historiene om Andebys ender enn bekymrede lærere og foresatte fryktet da seriene kom til Norge på slutten av 1940-tallet.

Publisert 12. mars 2013 14:57

Svein Stølen har lykkes i å avmystifisere ’skumle’ kjemikalier.  

Publisert 12. mars 2013 14:53
Publisert 12. mars 2013 14:53