Bokanmeldelser - Side 6

Publisert 1. feb. 2012 11:53
Niccolò Machiavelli levde i Firenze under høyrenessansen. Etter et maktskifte som fant sted da han var 29 år, fikk han en stilling innenfor det øverste sjiktet av det florentiske embetsverket. I 14 år gjorde han jobben med glede og glans, inntil han mistet den (og nesten livet) under et nytt maktskifte i 1512.
Publisert 1. feb. 2012 11:53
Kryss i taket for denne boken! For nå er det ikke lenger bare pedagogikken som henvender seg til filosofien. Nå kommer også filosofien til pedagogikken. Og dermed er det åpning for fruktbar utveksling på tvers av fagmiljøer og fakulteter og til beste for den skole, de lærere og den elevflokk som opptar oss.
Publisert 1. feb. 2012 11:52
En rekke av våre fremste fagfolk har medvirket til dette gedigne verket om norsk botanisk historie. Det vil utvilsomt bli et nyttig oppslagsverk både for leg og lærd.
Publisert 1. feb. 2012 11:52
Det Norsk Videnskaps-Akademi (DNVA) fyller 150 år i år. Akademiet så dagens lys 3. mai 1857, den gang under navnet Videnskabs-Selskabet i Christiania. Hva er forhistorien til institusjonen som ønsket å være et "centralorgan for norsk videnskap", som pioneren W.C. Brøgger sa det? Og hva foregår i dag bak de tunge gardinene i den staselige villaen i Drammensveien 78?
Publisert 1. feb. 2012 11:52
Jeg har nettopp lest en av de mest fascinerende historiske bøkene jeg noen gang har kommet over. For en Omuherero og ”halvstudert historiker” berører denne boken om folkemordet også min personlige historie i og med at min bestemor, som jeg vokste opp hos, var en av de meget få i sin familie som overlevde den tyske militærmaktens utslettelseskampanje overfor Hererofolket.
Publisert 1. feb. 2012 11:52
Det gir en egen plass i Norgeshistorien når en kan kalle seg ”Norges eldste by”. Denne betegnelsen er en av de viktige – og kanskje etter hvert også en av de mer omdiskuterte – konklusjonene etter de arkeologiske undersøkelsene i Kaupang ved Vikskilen nær Tønsberg. Nå foreligger første bind i en serie på 6 om funnene, redigert av professor Dagfinn Skre.
Publisert 1. feb. 2012 11:51
Bjørn Remseth, nestleder i Elektronisk forpost Norge, har anmeldt Pax-boken "Kampen om internett" av professor Terje Rasmussen ved Institutt for medier og kommunikasjon
Publisert 1. feb. 2012 11:51
Professor i arkeologi, Dagfinn Skre har anmeldt Pax-boken "Topografenes verden; Fornminner og fortidsforståelse" av professor Anne Eriksen i kulturhistorie.
Publisert 1. feb. 2012 11:50
Professor Bernt Hagtvet ved Institutt for statsvitenskap har anmeldt Pax-boken "Politikk som idekamp - Et intellektuelt gruppeportrett av Minervakretsen 1957-72" av stipendiat Johannes Løvhaug ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk.
Publisert 1. feb. 2012 11:49
Heidi Mjelve har anmeldt boka til professor i ernæring, Svein Olav Kolset: En sjelden kar – en fars beretning.
Mjelve er spesialpedagog og gestaltterapeut, og er undervisningsinspektør på Haug skole og ressurssenter i Bærum.
Publisert 1. feb. 2012 11:43
Manglende definisjon og hang til pessimisme har ledet Øyvind Østerud på ville veier. Historiker og tidligere direktør for Institutt for fredsforskning, Stein Tønnesson, har anmeldt boken Hva er krig? til Øyvind Østerud, som siden 1980 har vært UiO-professor i internasjonale konfliktstudier.
Publisert 1. feb. 2012 11:42
Forfattaren er primært opptatt av korleis historia er ein vital dimensjon i dei tekstane ho studerer, seier Atle Kittang, professor i allmenn litteraturvitskap ved Universitetet i Bergen. Han melder boka Et nesten historisk preg. Essays om fransk litteratur av Gro Bjørnerud Mo, professor i fransk litteratur ved Universitetet i Oslo.
Publisert 1. feb. 2012 11:42
Øyvind Østeruds svar forbedrer boka Hva er krig? I boka kunne jeg verken finne forfatterens egen definisjon eller noen typologi. Svaret gir begge deler. Dessuten uttrykker svaret en sterkere anerkjennelse enn boka av kvantitative fredsforskeres forskningsinnsats. Alt dette er gledelig.
Publisert 1. mars 2003 00:00
Yngve Benestad Hågvar: Hele folkets diskurs – en kritisk diskursanalyse av den gode VG-sak, Skrifter fra prosjektmiljøet Norsk sakprosa, 2003, 370 s.
Publisert 1. jan. 2001 00:00
Lærerne og forskerne ved Institutt for statsvitenskap gjennomførte en dugnad ved årtusenskiftet. Resultatet er blitt artikkelsamlingen