Bokanmeldelser - Side 8

Publisert 1. feb. 1995 00:00
Laurits Saltveit: Bortskjemt av Vår Herre. Trekk fra eget liv og fra en annerledes krig. Ludvig Eriksens Trykkeri, Haugesund 1994.
Publisert 1. feb. 1995 00:00
P2-Akademiet Kulturredaksjonen NRK P2,1994
Publisert 1. jan. 1995 00:00
Signe Howell og Marit Melhuus (red.): Fjern og nær. Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer. Ad Notam Gyldendal, 1994.
Publisert 1. jan. 1995 00:00
Per G. Norseng (red.): Universitetet stengt Universitetsforlaget, 1994