Bokanmeldelser - Side 8

Publisert 1. feb. 1998 00:00
Ludwig Wittgenstein: Den ukjente dagboken Oversatt og med forord av Knut Olav Åmås. Etterord av Jon Fosse. Spartacus Forlag, Oslo 1998
Publisert 1. mars 1997 00:00
Birgit Hertzberg Johnsen: Hva ler vi av? Om nordmenns forhold til humor Pax, 1997
Publisert 1. feb. 1997 00:00
Geir Overskeid og Frode Svartdal (red.):Det ubevisste og moderne vitenskapAd Notam Gyldendal 1997
Publisert 1. feb. 1997 00:00
Odd-Bjørn Fure: Kampen mot glemselen.Kunnskapsvakuum i mediesamfunnet Universitetsforlaget 1997
Publisert 1. jan. 1997 00:00
Bjørn Qviller: Rusens historie Det Norske Samlaget, 1996
Publisert 1. jan. 1997 00:00
Irene Iversen og Anne Birgitte Rønning (red.): Modernismens kjønn Pax, 1996
Publisert 1. jan. 1996 00:00
Bjørn Westlie: Drømmen om det perfekte mennesket. Fra arvehygiene til genhygiene. Gyldendal Norsk Forlag, 1995
Publisert 1. jan. 1996 00:00
Trond Berg Eriksen, Nordmenns nistepakke. En kritikk av den norske kanon, Cappelens upopulære skrifter, 1995
Publisert 1. juni 1995 00:00
Helene Uri: Anna på fredag Gyldendal 1995
Publisert 1. juni 1995 00:00
Terje Rasmussen: Moderne Maskiner Pax 1995
Publisert 1. juni 1995 00:00
Tankebaner 15 samtaler om det å filosofere i 90-årene Spartacus Forlag
Publisert 5. apr. 1995 00:00
Per H. Baugstø og Trond Degnes (red.): Visuell visjon i fritt fall? Skråblikk på nordisk avisdesign Universitetsforlaget 1995
Publisert 5. apr. 1995 00:00
Hans H. Skei På litterære lekeplasser. Studier i moderne metafiksjonsdiktning Universitetsforlaget 1995
Publisert 5. apr. 1995 00:00
Hans-Emil Lidén (red.): Møtet mellom hedendom og kristendom i Norge Universitetsforlaget 1995
Publisert 1. mars 1995 00:00
Egil Børre Johnsen: Den andre litteraturen. Hva sakprosa er. Cappelen Akademisk Forlag, 1995
Publisert 1. mars 1995 00:00
Karin Widerberg: Kunnskapens kjønn. Minner, refleksjoner og teori. Pax, 1995
Publisert 1. mars 1995 00:00
Alexander Elgurén/Audun Engelstad (red.): Under lupen: Essays om kriminallitteratur. Cappelen Akademisk Forlag, 1995
Publisert 1. feb. 1995 00:00
Laurits Saltveit: Bortskjemt av Vår Herre. Trekk fra eget liv og fra en annerledes krig. Ludvig Eriksens Trykkeri, Haugesund 1994.
Publisert 1. feb. 1995 00:00
P2-Akademiet Kulturredaksjonen NRK P2,1994
Publisert 1. jan. 1995 00:00
Signe Howell og Marit Melhuus (red.): Fjern og nær. Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer. Ad Notam Gyldendal, 1994.
Publisert 1. jan. 1995 00:00
Per G. Norseng (red.): Universitetet stengt Universitetsforlaget, 1994