1996

Publisert 1. juni 1996 00:00
Norges forskningsråd har nylig utarbeidet et utkast til en nasjonal strategi for allmennrettet forskningsformidling. Det er et positivt tiltak. Men når et dokument skal vise «hovedretningen for satsingen på allmennrettet forsk-ningsformidling i Norge de neste 35 år», forventer man at det er atskillig mer gjennomarbeidet før det sendes ut til høring.