Åpne virkeligheten

Vi kan utforske virkeligheten ved samfunnsvitenskapelige metoder. Forskerne er avhengig av ord. Og ordene må være presise. Men selv ikke de mest presise begrepene i de mest presise studiene er i stand til å gripe virkeligheten fullt ut. Noen ganger kan en roman dykke dypere inn i det havet av impulser som finnes i et samfunn. Men kan avhandlingen og romanen erstatte hverandre? Eller kunne beskrivelsen av velgernes holdninger like gjerne kommet i en avisartikkel eller i et radioprogram som i en sosiologisk meningsmåling? Forskjellige sjangre gir oss forskjellige muligheter for å nærme oss virkeligheten.

Immanuel Wallerstein og en rekke andre eksperter fra forskjellige fag og av ulike nasjonaliteter har skrevet boka Åpne samfunnsvitenskapene. De setter spørsmålstegn ved om mange av samfunnsvitenskapens metoder er foreldet. Ekspertpanelet mener at det er viktig at sosiologi, sosialantropologi, statsvitenskap og andre samfunnsfag åpner seg for hverandre. Det komplekse samfunnet krever mer sammensatte forskningsmetoder enn de som ble brukt før i tiden. Samfunnsvitenskapene bør også samarbeide mer med naturvitenskapene og de humanistiske fagene, mener de. Ikke alle synes at boka er like banebrytende. En av dem er professor i statsvitenskap, Raino Malnes. Han møter professor i sosialantropologi, Thomas Hylland Eriksen, til en samtale om boka i dette nummeret av Apollon.

Ved Universitetet i Oslo sprenges faggrensene daglig ved at universitetets forskere deltar i tverrfaglige programmer eller arbeider ved tverrfaglige forskningssentre, som for eksempel Senter for kvinneforskning, Senter for utvikling og miljø eller Senter for teknologi og menneskelige verdier. Det siste presenteres i denne utgaven av Apollon.

Emneord: Samfunnsvitenskap Av Margareth B. Bentsen
Publisert 1. feb. 1998 00:00