Fri tilgang til kunnskap

Kunnskap er makt. Kunnskap representerer også en verdi som kan selges på et marked. Dette har de store kommersielle forlagene som utgir vitenskapelige tidsskrifter skjønt i mange år.

Universitetet i Oslo har opprettet sitt digitale arkiv DUO for å gjøre vitenskapelige artikler og annet materiale gratis tilgjengelig på internett.

I en rapport fra EU-kommisjonen er dette markedet beregnet til mellom 7 og 11 milliarder dollar per år i OECD-området. (se artikkel)

Forlagene gjør en viktig jobb med å kvalitetssikre og arkivere ny forskning. Men de vet også å ta seg betalt. De siste 30 årene har prisstigningen for vitenskapelige tidsskrifter utgitt av kommersielle forlag vært mellom to og tre ganger høyere enn inflasjonen. Slike tidsskrifter er tre ganger så dyre som tilsvarende ikkekommersielle tidsskrifter. Forlagene bruker med andre ord markedsmakten sin for alt den er verd.

Dette har bibliotekene fått merke på budsjettene sine. Av Universitetsbibliotekets budsjett på 50 millioner kroner, går 36 millioner kroner med til å kjøpe adgang til elektroniske tidsskrifter. Forlagene tilbyr pakkepriser, hvor man må kjøpe tilgang til alt eller ingen ting. Dette skaper problemer for høyskoler som bare er interessert i noen tidsskrifter, eller universiteter i u-land med dårlig råd.

I vår digitale tidsalder har vi unike muligheter til å legge forskningsbasert kunnskap gratis ut på internett. Det er meningsløst at universiteter og forskere må betale dyrt for å kjøpe tilbake tilgangen til den forskningen de selv har produsert. Samtidig er det forståelig at forlagene ønsker å maksimere fortjenesten sin. Det ligger i deres kommersielle natur.

Forskere må stimuleres til å publisere artikler i ikkekommersielle tidsskrifter som tilbyr gratis tilgang, såkalt open access. Sammen med parallellpublisering i universitetenes egne elektroniske arkiver, vil det gi de kommersielle forlagene konkurranse og skape en bedre spredning av forskningsresultatene.

Av Harald Aas
Publisert 1. feb. 2012 11:54