Smertefull påminnelse

Den humanistiske forskningen er under press.

Den humanistiske forskningen er under press. Ifølge Norges forskningsråds strategiplan for 2010 leverer norske forskere ”i for liten grad forskning som svarer på samfunnsmessige kunnskapsbehov.” Utlagt: forskningen må i større grad bevise sin legitimitet, sin nytteverdi for samfunnet.

Bare 3 prosent av Forskningsrådets samlede budsjett gikk i fjor til humaniora. Ingenting tyder på at tallene blir bedre i år.

Humanistisk forskning er grunnlaget for et samfunns evne til selvrefleksjon. De humanistiske fagene søker inn mot kjernen av det menneskelige, mot forståelsen av hvem vi er og hvor vi er på vei. Ingen moderne nasjon kan greie seg uten. Slutter vi å fokusere på det genuint menneskelige, er veien kort til et samfunn ute av kontroll.

Etter framleggelsen av Forskningsrådets siste strategiplan, har vi i Norge hatt terroraksjonene mot Regjeringskvartalet og ungdomsleiren på Utøya.

Disse groteske hendelsene sprengte de fleste nordmenns forestillinger om hva som er mulig i et land som vårt. Etter dem er Norge et annet. Vi er alle forandret. Hva kan vi lære av så smertefulle erfaringer? Hva sier de om landet vi bor i, hvilke krefter det rommer og hvilke utfordringer vi har å forholde oss til i framtida? Hvordan kan vi nyttiggjøre oss et slikt kollektivt nederlag for å komme videre i forståelsen av oss selv?

Med sine dypt inhumane handlinger har voldsmannen fra 22. juli slik anskueliggjort nødvendigheten av det humanistiske prosjektet, og med demonisk tydelighet vist at vi aldri må slutte å forsøke å forstå hvilke krefter som former hver enkelt av oss, og gjør oss til dem vi er; som medmennesker, som kollektiv og som beboere av en sårbar klode.

APOLLON DEMENTERER

I lederen i Apollon 3/2011 står det at klassisk arkeologi og antikkens historie er lagt ned ved UiO. Dette er feil. Institutt for arkeologi, konsververing og historie (IAKH) har en professor i klassisk arkeologi og en førsteamanuensis i antikkens historie, og det gis undervisning i henholdsvis historie- og arkeologiprogrammene. IAKH har også en post doc og en stipendiat innen disse feltene. I tillegg har Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk en BA/MA i "Antikk kultur og klassiske språk", og en betydelig faggruppe innen antikkens språk og kultur. Kulturhistorisk museum har én fast stilling innen klassisk arkeologi.

Av Trine Nickelsen
Publisert 11. nov. 2011 00:00