Å gjøre verden bedre

Vi har et ansvar for å gjøre verden bedre, sa prorektor Inga Bostad under en stor konferanse i november. Om dannelse.

Det er vanlig å tenke at dannelse handler om noe mye mindre enn det. Om opplæring i de fine kunster, i klassiske dyder og fag; en måte å føre seg på; beherske engelsk vals og holde riktig på vinglasset. Ordet smaker av elitisme og status quo. Men dannelse i akademisk sammenheng innebærer selvsagt noe mer.

I løpet av de senere årene har begrepet fått en ny storhetstid – etter at det i vide kretser ble avfeid som kulturelt vrakgods uten relevans for framtiden.  Det kan ha å gjøre følgende erkjennelse: At den brede dannelsen faktisk er relevant og nyttig, for den enkelte – og for samfunnets utvikling – ikke minst på lengre sikt. Om universitetene skal kunne svare på utfordringer – og i ytterste konsekvens gjøre verden bedre – er det viktige å holde fast på blant annet dette:

  • At den viktigste formen for dannelse må være at den enkelte kan sitt eget fag – og derved også erkjenner dets begrensinger – og hvor andre fag kan ha bedre tilnærminger.
  • At dannelse aldri kan være en erstatning for faglige bidrag eller forskningsresultater.
  • At dannelsen aldri kan være lokal – den må være global – hvor kjennskapet til internasjonale, faglige bidrag står helt sentralt.
  • At dannelse også innebærer å trene forskere i å mestre terminologi i andre fag enn sitt eget. Krysskobling av kunnskap er nødvendig for å kunne svare på komplekse problemstillinger. 
  • At dannelse kan bety mer vekt på bredde og mindre vekt på spisskompetanse, men at det åpenbart er behov for begge deler.
  • At en sentral del av dannelsesprosessen hos den enkelte er å læres opp i å skille mellom gode og dårlige argumenter.
  • At dannelse aldri må være noe som kan rettes mot faglige opposisjon og opprør. Argumenter må møtes med argumenter, både i forholdet mellom student og lærer, og mellom forskere.
  • At universitetet er på sitt beste når det er kaotisk og uorganisert, når det får være et sentrum for ”the marvellously unpredictable”, og hvor de gode ideene fritt kan fortrenge de dårlige. 

                                                                                                                                                                         Trine Nickelsen

Av Trine Nickelsen
Publisert 20. feb. 2012 13:37 - Sist endret 20. feb. 2012 13:42