Klare meldinger

I forrige utgave av Apollon trykket vi artikkelen ”Klassisk mikroskopi avslører borreliabakterien”, basert på et intervju med to biologer på Universitetet i Oslo. De omtalte bakteriene lar seg imidlertid bare svært motvillig avsløre, og kanskje heller ikke med metoden som presenteres i artikkelen. Etterpå har kritikken kommet – rettet mot forskerne og deres arbeid, og mot Apollon som ’ukritisk formidler’. Kritikken av Apollon er berettiget: Vi burde, når vi presenterer forskning som går rett inn i en så betent tematikk som denne, latt andre og kritiske røster komme til orde. I dette nummeret gjør vi det.

Saken er en god anledning til å si noe overordnet om hva Apollon er, og hvilke mål vi har.

 • Apollon ønsker å formidle forskning og forskningsresultater som er underveis, som ikke nødvendigvis er ferdig debattert. Om den aktuelle forskningen og de aktuelle resultatene er viktige eller ikke, vet vi kanskje først om 15 år. Her er det ikke formidling av evige sannheter det er snakk om, men snarere en form for rapportering av pågående forskningsvirksomhet – som vi håper har interesse for andre.
   
 • Apollon ønsker å være med å bygge broer mellom universitet og samfunn, og mellom ulike fag og fagmiljøer. For å få dette til, tror vi det er nødvendig med klare meldinger. Når vi presenterer resultatene til en gitt forsker eller et forskningsmiljø, rendyrker vi derfor noen poenger. Faren er at framstillingen blir ensidig og ubalansert. Men vi tror at balansen og nyansene kommer – ikke nødvendigvis i hver artikkel eller i hvert nummer – men over tid. 
   
 • Kritikk og debatt er avgjørende viktig på et universitet. Vi tror at klare meldinger mobiliserer motforestillinger, og her håper vi Apollon bidra.
   
 • Apollon redigeres etter Redaktørplakaten og har dermed full redaksjonell frihet. Friheten åpner muligheter – og forplikter oss samtidig til å være etterrettlige.
   
 • De enkelte fagene har selvsagt egne ordninger for kvalitetskontroll gjennom fagfellevurderinger, presentasjoner og publisering. Likevel kan konkurrerende syn bli stående mot hverandre. Derfor ønsker Apollon – når det er mulig og hensiktsmessig – å ha flere kilder, og da spesielt når forskningen vi omtaler er kontroversiell. Men popularisering krever klarhet, og det gavner knapt noen å gjøre populariseringene immune for kritikk ved å bade dem i en flod av forbehold og usikkerhet.
Av Trine Nickelsen
Publisert 29. aug. 2013 10:41 - Sist endret 29. aug. 2013 10:41