Universitetet, nasjon og medisin

Tre år før grunnloven ble undertegnet på Eidsvoll i 1814, fikk Norge sitt eget universitet. At det kom etter en brei folkelig reisning blant enevoldskongens undersåtter i Norge, setter etableringen av universitetet vårt i en særstilling i Europa.  

Universitetet i Christiania var ikke bare et norsk tillegg til Københavns Universitet. Det var uavhengig. Som eneste universitet i landet var oppgaven klar: å utdanne tilstrekkelig mange kvalifiserte kandidater til å fylle alle embetsstillingene i den nye staten. Norsk selvstendighet var avhengig av at universitetet greide oppgaven, og i unionen med Sverige ble universitetet sett på som selve garantisten for et uavhengig Norge.

Også Storting, regjering og rettsapparat ble på 1800-tallet fylt opp av folk fra universitetet og gjorde Norge til den kanskje aller første stat i verden som baserte sin makt på akademisk kunnskap, som historikeren Jan Eivind Myhre har pekt på.  

Ganske nøyaktig tre måneder etter at eidsvollsmennene signerte grunnloven, gikk tre medisinerstudenter til sin første undervisningstime hos landets første professor i medisin, Michael Skjelderup. Dermed var vårt første medisinske fakultet blitt virkelighet, og dette er også den spede starten på oppbyggingen av vårt eget helsevesen.  

Den gangen fantes det bare hundre leger i Norge. Fra en status som nærmest håndverkere, ble leger nå skolert til vitenskapelige fagmenn. Ved slutten av århundret var det 1200 leger og så å si alle var utdannet i Oslo – det eneste stedet i Norge som utdannet leger til Universitetet i Bergen ble opprettet i 1946.

Det god grunn til å feire Det medisinske fakultets 200 års jubileum, noe som preger innholdet i dette nummeret av Apollon. Magasinet har siden 1991 formidlet forskning og forskningsresultater – rapportering av pågående forskningsvirksomhet – der den medisinske forskningen ofte har stått sentralt. 

Apollon er universitetets eget forskningsmagasin, oppkalt etter skikkelsen i universitetets segl, Apollon – guden for vitenskapen. Magasinet er publisert med full redaksjonell frihet.   

Av Trine Nickelsen
Publisert 25. mars 2015 09:40 - Sist endret 25. mars 2015 09:40