Bevisst

Kan akademikere endre verden? Og bør de? Spørsmålene ble stilt et lite knippe forskere, som en marsdag i år – da rektor rundet seksti, var samlet i Gamle festsal i Urbygningen på Karl Johan. Blant dem Jashodhara Dasgupta, som forsker på kvinners rett til helse og også er aktivist blant fattige, kasteløse kvinner i den folkerike delstaten, Uttar Pradesh.

Svaret som rektor, og vi andre fikk, var et klart ja. Akademikere både kan og bør. Behovet for en bevisst endring er stort.

Riktignok har verden aldri vært mer velstående og full av friske folk enn nå. Aldri har skole og utdanning omfattet så mange jenter. Men fattigdommen er fortsatt stor. Ulikhetene vokser og store befolkningsgrupper, både i rike og fattige land, har dårlig helse. Det er konflikter, vold, korrupsjon og vanstyre – miljøødeleggelse og klimakrise.

Universitetsforskere kan påvirke alt dette. De kan påvirke gjennom bevisste valg av hva studentene lærer og hva forskningen konsentrerer seg om. Mye er knyttet til det å undersøke og virkelig vite. Universitetet er på sitt beste når det er bevisst sin viktige rolle og sin begrensning. Forskningen skal påpeke sammenhenger og konsekvenser som kan gi grunnlag for politiske beslutninger, ny teknologi og en ny verden.

Men universitetene gir ikke bare forutsetninger for å endre verden. De endrer hvordan vi ser på den. På universet, på livsprosessene. Oss selv.

I denne utgaven av Apollon forsøker vi å formidle et lite utsnitt av den forskningen som drives på vår egen hjerne, universets etter sigende mest komplekse struktur. Framskrittene har vært formidable. Men når det gjelder essensen av det å være menneske, har vitenskapen ikke vært i nærheten av et svar: Hva er bevissthet? Hvordan kan subjektive opplevelser oppstå fra fysiske og kjemiske prosesser i hjernen? Nå er noe i ferd med å skje. Den italienske forskeren, Guilio Tononi, har nylig utviklet det som kan være historiens aller første objektive mål på bevissthet.

Professor Johan Storm på Universitetet i Oslo mener denne såkalte integrerte informasjonsteorien om bevissthet kan være et første skritt mot noe som på sikt kan vise seg like epokegjørende for vårt verdensbilde som Newtons, Darwins og Einsteins ideer.

Hvorfor er det viktig å forstå bevisstheten? Kanskje fordi den omfatter alt. Alt vi opplever, tenker, husker. Alt vi ser, føler og fornemmer. Alt vi vet og kan om verden. Alt som skal til for bevisst å endre den.

Av Trine Nickelsen
Publisert 29. jan. 2016 08:22 - Sist endret 29. jan. 2016 08:22