Reisen til verden

Reisen til livet er den mest dramatiske av alle reiser. Tusenvis av prosesser skal startes og avsluttes til rett tid. Et menneske vokser fram. Et hjerte begynner å slå, en hjerne med 130 milliarder nerveceller og hundre tusen milliarder synapser, kommer på plass. Utviklingen som skjer hos et lite spedbarn, psykologisk og atferdsmessig, er enorm. Visse deler av hjernen øker med én prosent – per dag – i tiden rett etter fødselen, viser ny forskning.

Ingen fase av livet er mer kritisk enn de første tusen dagene – fra unnfangelse, gjennom svangerskap og til barnet er to år: Går noe galt, kan det få følger for resten av livet. Selv om forholdene senere er optimale, er skaden ofte uopprettelig. Noen feil oppstår uten at mennesker rår over det, andre feil er menneskeskapte. I store deler av verden blir jenter gravide før kroppen er klar. Kvinner sikres ikke nok og riktig næring til å bygge et nytt menneske, og føder ofte barn med lav fødselsvekt.

Det er en dårlig start. Nyfødte som veier mellom 2000 og 2500 gram, har mye mindre sjanse til å overleve spedbarnsperioden enn andre. De som overlever blir hengende etter, fysisk og mentalt. Et svekket immunsystem gjør barna mer utsatt for sykdom og død. Jentebabyer med lav fødselsvekt kan, som voksne, få problemer med å utvikle en morkake som sikrer god ernæring til egne barn. 

Investeringer i helse kan forhindre at det går galt. På andre områder ville det være en selvfølge. Men ikke i samme grad når det gjelder mor og barn. God offentlig svangerskapsomsorg, fødselshjelp og oppfølging i spedbarnsperioden mangler i store deler av verden. Og der slike tjenester er bygd opp, forvitrer de nå i mange land, rapporterer forskerne Johanne Sundby og Ruth Jane Prince.  

Flere gravide kvinner oppsøker likevel helsetjenestene og flere fødsler skjer på klinikker. Mange av tjenestene står private og ikke-statlige organisasjoner står for. Men å satse på offentlige helsetjenester, er fortsatt avgjørende. Trolig er det bare den enkelte stat som har kapasitet til å sikre folk tilgang til helsetjenester over hele sitt territorium. Omsorg til mødre og spedbarn bør ikke organiseres gjennom private tjenesteytere som skal tjene penger. Fattige kvinner, de med kanskje aller størst behov for hjelp, har ingen penger å betale med.

Tilgang til helsetjenester er en menneskerett. På mange områder er det store framskritt, som bekjempelse av smittsomme sykdommer. Færre barn dør under fødselen, og færre dør før de fyller fem år. Men å sørge for at barna som overlever, vokser og utvikler seg til sitt fulle potensial, kroppslig og mentalt, er et langt vanskeligere mål å nå.

Av Trine Nickelsen
Publisert 31. jan. 2018 10:43 - Sist endret 31. jan. 2018 10:43