Et helt nytt spor

På Oslo Universitetssykehus, Ullevål er en gruppe forskere i ferd med å gjøre noe oppsiktsvekkende. De har testet ut en modig hypotese, og gjennom samarbeid med noen av de beste laboratoriene i verden, er de nå ganske nær å vise at diabetes type 1 – i likhet med polio, hiv, influensa – og ikke minst korona, er en virussykdom.

Forskerne selv er ikke overrasket. De har hatt virus under mistanke lenge, både ut fra befolkningsstudier og enkeltobservasjoner. Det de så, satte dem på virus-sporet.   

Sporet viser seg å føre fram. Det som etter hvert har blitt en stor internasjonal forskergruppe under ledelse av professor Knut Dahl-Jørgensen har, som de første i verden, greid å påvise infeksiøse virus i bukspyttkjertelen – stedet der kroppens insulinproduksjon skjer.

Alt tyder på at såkalte CVB-virus, selv i små mengder, langsomt ødelegger cellene som lager det livsviktige hormonet, kan vi lese i denne utgaven av Apollon.

Men mer skal til. For sikkert å kunne si at diabetes type 1 er en virussykdom, må anti-virusmedisiner beviselig kunne stoppe ødeleggelsen av de insulinproduserende cellene. Forskerne i Dahl-Jørgensens gruppe er de første som nå prøver ut dette hos barn som akkurat har fått den alvorlige diabetesdiagnosen. En helbredende tablettkur er ikke lenger utenkelig.

"Mye tyder på at forskerne på Ullevål står for et virkelig gjennombrudd i forskningen. Det kan få enorme, positive konsekvenser for oss alle."

Er det virus som utløser sykdommen, åpner det også for muligheten til å forebygge den: Arbeidet med å utvikle en diabetesvaksine er i full gang. Det kan bety slutten på diabetes i befolkningen.

Men det stopper ikke der. Forskerkollegene følger sporet sitt videre. De undersøker nå om virus er årsak også til andre autoimmune sykdommer – som oppstår når immunforsvaret angriper kroppens egne celler.

I skjoldbruskkjertelen hos pasienter med høyt og lavt stoffskifte, har de funnet akkurat de samme virusene som ved diabetes. Nå ønsker de å gå videre og lete etter virus hos pasienter også med andre autoimmune sykdommer, som leddgikt.

Flere følger nå i samme spor. Forskere på Harvard publiserte nylig en studie i Science, som knytter multippel sklerose (MS) til kyssesyke – som skyldes EBV-viruset. Bioteknologiselskapet Moderna er nå i gang med å utvikle en vaksine mot MS.

Autoimmune sykdommer rammer millioner av mennesker. I årevis har forskere i hele verden forsøkt å finne måter å hindre at sykdom oppstår og utvikle effektiv behandling som gjør frisk – men uten å lykkes.

Mye tyder på at forskerne på Ullevål står for et virkelig gjennombrudd i forskningen på disse sykdommene. Det kan få enorme, positive konsekvenser for oss alle.

Publisert 1. feb. 2022 08:26 - Sist endret 8. feb. 2022 10:10