Om Apollon

Apollon er Universitetet i Oslos populærvitenskapelige forskningsmagasin. Apollons papirutgave utgis fire ganger årlig, mens nettutgaven oppdateres jevnlig med både aktuelle artikler og fokus på forskjellige temaer. Forskningsmagasinet retter seg mot eksterne miljøer og personer, men også mot dem som studerer og arbeider ved Universitetet i Oslo.

Apollon redigeres etter Redaktørplakaten, og de redaksjonelle retningslinjene er nedfeldt i egne vedtekter for tidsskriftet. Apollon skal utbre kunnskap om forskningsvirksomheten ved Universitetet i Oslo, med særlig vekt på grunnforskningen. Magasinet skal gjenspeile kvaliteten og bredden av forskningsaktiviteten ved Universitetet i Oslo, og samtidig bidra til og åpne for debatt om forskningen og dens resultater. Det er oppnevnt et eget styre for Apollon.

Apollons papirutgave har eksistert siden 1991, og magasinet var et av de første tidsskriftene i Norge som ble publisert på Internett. Nettutgaven har derfor et søkbart arkiv med flere hundre artikler fra 1994 og fram til i dag. Her finner du stoff om alt fra genforskning til språk og teologi. God kunnskapsjakt!

  • Adresse: Apollon, Postboks 1076 Blindern, 0316 Oslo

  • E-post: apollon@admin.uio.no

  • Telefon (ansvarlig redaktør): 22 85 41 33 / 94 86 32 33

  • Telefon (abonnement): 22 85 62 14

Apollon-redaksjonen

Ansvarlig redaktør for Apollon er Trine Nickelsen. Hun er utdannet statsviter. E-post: trine.nickelsen@apollon.uio.no

Journalister:

Yngve Vogt. Han har sin utdannelse fra det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. E-post: yngve.vogt@apollon.uio.no

Morten S. Smedsrud. Han er utdannet historiker og litteraturviter og har også studert realfag. E-post: m.s.smedsrud@apollon.uio.no

 

 

Publisert 10. jan. 2012 17:03 - Sist endret 25. apr. 2017 13:39