Portretter - Side 2

Publisert 3. jan. 2014 14:17

Evigheten sett fra en granskog i tjukkeste Østfold. En gutts undring under glødende gasskuler 50 000 milliarder kilometer borte. Slik begynner historien om en forskningsformidler i stjerneklassen.

Publisert 3. jan. 2014 14:09

– Jeg har bestandig interessert meg for de litt–på–kanten–tingene ved mennesket: rus, mat og erotikk. Ler Fanny Duckert.

Publisert 3. jan. 2014 14:02

Professor Odd-Bjørn Fure tilhører dem som mener at det går an å lære av historien. Og at de slutninger vi trekker om historiske forhold, kan ha vital betydning for våre valg og holdninger. Han argumenterer for en historieforskning som har blikket rettet framover. Og han vil at vi aldri skal glemme Holocaust.

Publisert 3. jan. 2014 13:53

Erik Fosse er en sammensatt mann. Noen ville kanskje si at han er fylt av motsetninger. Selv kaller han det ”parallelle liv”.

Publisert 3. jan. 2014 13:40

Hun fikk to opplagte fordeler med seg i livet: Hun var skoleflink, og hun var eldst blant fire søsken. Hadde jentungen hatt storebrødre foran seg, er det ikke sikkert hennes advokatfar hadde synes det var like sjarmerende at datteren skulle bli ”høstejettssustitujajus” når hun ble stor. På skolen mente de hun burde bli lege. Men Hanne Haavind lurte dem alle. Hun ble psykolog.

Publisert 3. jan. 2014 13:34

Damen kan trille piller. Slå tabletter også. Bare så det er sagt, siden professoren i farmasi aldri har arbeidet på apotek etter endt utdanning. Kvinnelige medstudenter forsvant dit. Berit Smestad Paulsen ble igjen på universitetet. Sammen med gutta.

Publisert 3. jan. 2014 13:28

Mens kameratane las Hardy-gutane på sengekanten, las han ordbøker. Til auget blei stort og vått. Svære, tjukke ordbøker med rare, vanvittige, eventyrlege ord. Side opp og side ned.

Publisert 3. jan. 2014 13:22

Han er sønn av en nestor i norsk filosofi, og han har hatt verdens ledende filosofer som læremestre. Men det er like fullt de dagligdagse problemstillingene som ligger hans hjerte nærmest.

Publisert 3. jan. 2014 11:34

Då den store BBC-serien hans om livet på jorda blei avslutta, fekk Sir David Attenborough spørsmålet: ”Kva er meininga med livet?” Engelskmannen burde ha dei beste føresetnader for å svare, sidan han nettopp hadde tatt for seg det meste av det.

Publisert 3. jan. 2014 11:17

Sjekk hvor lang tid du bruker på å løse gåten nedenfor. Professor, rollespiller og tidligere barnestjerne i matematikk,

Publisert 3. jan. 2014 10:49

- Eg tek det alltid med ei stor klype salt om nokon seier at det eg held på med, er interessant. Ein gong eg heldt ei gjesteførelesing i Sverige, kom ei ung studine bort til meg etterpå og sa: «Det du seier, er spanande, men eg skulle gjerne vite meir om han du stadig siterer som 'Eg'.»

Publisert 3. jan. 2014 10:35

- Kall meg gjerne en språklig kameleon, sier han. Kameleonen feilbedømmer imidlertid situasjonen når han stiller opp for fotografen: En hvit genser med glorete striper tar altfor mye oppmerksomhet. Men han skjønner hintet og skifter raskt til en svart genser han har hatt liggende på kontoret. Det får man kalle tilpasningsdyktighet, tross alt.

Publisert 3. jan. 2014 10:23

Man bør anstrenge seg for å tre inn i andres perspektiver, sier Dagfinn Føllesdal med lavmælt intensitet. Man tviler ikke på hvordan innlevelsesevne har vært med på å gjøre den nysgjerrige mannen til den framtredende filosofen og brobyggeren han er.

Publisert 12. nov. 2013 07:27

Han ser på hverdagene sine på Blindern som verd å helligholde. Så langt har han hatt glede av dem i 50 år. 

Publisert 25. sep. 2013 12:27

Mette Halskov Hansen føler seg nesten like hjemme på den kinesiske landsbygda som i fødelandet Danmark – og i Norge, hvor hun har bodd i over tyve år.

Publisert 21. mai 2013 14:31

Tove Pettersen legger et feministisk perspektiv på filosofihistorien.

Publisert 8. feb. 2013 11:38

En Norby tror alltid han kan få det til.  

Publisert 9. nov. 2012 09:52

 Siri Erika Gullestad nekter å oppgi arven etter Freud.

Publisert 24. aug. 2012 08:38

Hva gjør en barsk pelsjeger som direktør for Kulturhistorisk museum?

– Han får de ansatte til å drikke whisky.

Publisert 7. aug. 2012 10:04

Kjærligheten til språket har ført Trond Berg Eriksen opp i fjellene og inn i humanioras mørkeste avkroker. 

Publisert 1. feb. 2012 12:23
Egentlig var det lærer hun skulle bli, Frøydis Hertzberg. Så ble det i stedet til at hun forsket på det skoleverket hun aldri kom til å undervise ved.
Publisert 1. feb. 2012 12:22
Medlem av Helsingforsgruppen i Moskva, aktiv i Movement Without Frontiers i Moskva, æresmedlem i Rådet til forsvar for menneskerettigheter og friheter i Prishtina, medlem i PEN-klubben og Nansen-komiteen i Norge.
Publisert 1. feb. 2012 12:21
Som en Espen Askeladd vandrer Jens Erik Fenstad, professor i matematisk logikk, fra fag til fag på universitetet. Han er åpen for det som kommer i hans vei.
Publisert 1. feb. 2012 12:21
Han er som ein ekte vestlandsstorm når han ruskar opp historiedebatten med kontroversielle standpunkt. No har han fått pris for sitt vâre handelag med ord. Historieprofessor Kåre Lunden blæs av språkleg snobberi og har i staden «ho Nikolina i Botna» som føredøme.
Publisert 1. feb. 2012 12:20
Som barn løste hun likninger i snøen. Skisporene til familien Piene var lette å følge, for X-er, Y-er og parenteser lå strødd langs dem. Faren ga likningene, og hun og broren løste dem med stavspissene.