Afrika

Om lag 120 kvinner og menn – fordelt på samtlige fakulteter – driver forskning knyttet til land i Afrika. Ingen institusjoner i landet har så stor og bred forskningskompetanse på afrikanske forhold som Universitetet i Oslo.

Publisert 1. feb. 2012 11:48
Informatikere ved Universitetet i Oslo har trosset analfabetisme og strømløse områder på den afrikanske landsbygda. De har laget helseinformasjonssystemer som gjør det mulig for myndighetene og Verdens helseorganisasjon å forbedre helsetiltakene i en rekke afrikanske land. Pris: 300 millioner kroner.
Publisert 1. feb. 2012 11:48
– Da jeg kom til Sør-Afrika første gang ble jeg slått av stillheten rundt hiv og aids. Det var nærmest som om sykdommen ikke eksisterte, forteller Wenche Dageid. I flere år har hun hjulpet hiv-positive til å mestre sin livssituasjon.
Publisert 1. feb. 2012 11:48
– Å bruka dei gamle kolonispråka i undervisninga representerer eit enormt hinder for den intellektuelle utviklinga i Afrika, seier Herbert Chimhundu. Han står bak den fyrste ordboka på shona, morsmålet til nesten åtti prosent av befolkninga i Zimbabwe.
Publisert 1. feb. 2012 11:48
Det er enklere å få tilgivelse i Uganda enn i Norge. En barnesoldat med mange drap på samvittigheten fikk kollektiv tilgivelse av landsbyen da en heksedoktor manet vekk de onde åndene hans.
Publisert 1. feb. 2012 11:48
For noen år siden lagde forskerne en stamtavle over kuantilopen, ved å sammenligne genene i lort og gammelt skinn. Nå analyserer de møkk for å lære mer om en utryddingstruet antilope.
Publisert 1. feb. 2012 11:48
Èn av tre var slaver i det muslimske Nord-Kamerun. Eliteslavene var soldater, embetsmenn og konkubiner for herskeren. Slaveriet forsvant ikke før franskmennene forlot landet i 1960.
Publisert 1. feb. 2012 11:48
Grensen mellom korrupte og ikke-korrupte handlinger er uklar i Kamerun. Gavekulturen er så viktig at det er vanlig å gi gaver til offentlige tjenestemenn. De som ikke underslår, blir regnet som dumme.
Publisert 1. feb. 2012 11:48
Samtidig som et vulkansk massiv eksploderte i Sør-Afrika for 183 millioner år siden endret klimaet seg dramatisk. Nå undersøker geologer de utdødde vulkanene for å lære mer om både fortidens klimaendringer og om hvordan man kan finne olje i Norskehavet.
Publisert 1. feb. 2012 11:48
– Vi drar på feltstudier, samler data og reiser hjem. Dataene bearbeider vi i tråd med våre vestlige perspektiver. Dermed forsvinner den afrikanske røsten og myten om det eksotiske Afrika lever videre.
Publisert 1. feb. 2012 11:48
Når kenyanske landsbykvinner blir enker, mister de status og utsettes for hån og latterliggjøring. – Ved hjelp av kraften som ligger i det å gi barnebarna navn, gjenerobrer enkene sin stilling, påpeker Loreen Iminza Maseno.
Publisert 1. feb. 2012 11:48
Blader, røtter, bark og blomsterfrø er kilden til helse for millioner av mennesker i Afrika. I tolv år har forskere ved universitetene i Oslo og Bamako reist rundt og snakket med lokale medisinmenn, samlet inn planter og undersøkt hvordan de virker. Samarbeidsprosjektet mellom Mali og Norge er en modell for resten av Afrika.