Alternativ medisin inn i husvarmen

Alternativ medisin har lenge vært underkjent av skolemedisinen. Men nå ser det ut til også de vitenskapelige milj¿ene ser på alternative behandlingsformer med en viss interesse.

Publisert 1. feb. 2012 12:22
Hvis homeopatien har rett, tar legevitenskapen feil, sier professor Reidar K. Lie ved Senter for medisinsk etikk. Lie er både medisiner og vitenskapsfilosof. Han tror at mange av de andre formene for naturmedisin kan være forenlig med den ortodokse medisinen, for eksempel urtemedisinen og til dels akupunkturen.
Publisert 1. feb. 2012 12:22
Er alle motforestillingene lagt til side når forskningsprosjekter innen alternativ medisin veiledes fra våre universiteter? Hva slags vitenskap blir det av dette?