Åpne samfunnsvitenskapene

Er samfunnsvitenskapens metoder foreldet? Bør de forskjellige samfunnsvitenskapelige disiplinene åpne seg for hverandre for bedre å kunne forstå de samfunnene vi lever i? Komplekse samfunn krever komplekse analyser, og er fokus i dette Apollon-temaet.

Publisert 1. feb. 1998 00:00
Er samfunnsvitenskapene egnet til å beskrive dagens virkelighet, eller er metodene som brukes foreldet? Dette er spørsmål som Immanuel Wallerstein m.fl. tar opp i boka Åpne samfunnsvitenskapene. Apollon inviterte til en konfrontasjon mellom professorene Thomas Hylland Eriksen og Raino Malnes med utgangspunkt i boka.
Publisert 1. feb. 1998 00:00
- Pojkerna och flickorna i vitt kommer att klara sig ganske bra! sa historikeren Thorsten Nybom på Seminaret i vitenskapsteori i vår. - Det vil være klokt av kulturviterne å samarbeide med dem, i stedet for å motarbeide dem.