Balkan

Sårene etter Balkan-krigene på 1990-tallet er fortsatt ikke leget. Bitterhet, mistro og hat preger fortsatt regionen, selv om våpnene er lagt ned. I dette Apollon-temaet ser vi nærmere på noen forskningsprosjekter som har som mål å danne grunnlaget for en lysere framtid for befolkningen i Europas urolige hjørne.

Publisert 5. okt. 2004 00:00
En av statens viktigste oppgaver er å sikre sine borgeres menneskerettigheter, men staten er likevel historiens største menneskerettighetsforbryter. Stater trenger sterkere insentiver enn i dag for å respektere menneskerettighetene, mener forsker Anne Julie Semb.
Publisert 1. feb. 2012 12:01
Selv om skriftspråkene i Bosnia er svært like, brukes de av nasjonalistene i kampen mot fredelig sameksistens. I håp om at befolkningen i Bosnia skal respektere hverandre, utgir professor Svein Mønnesland sammen med lokale språkforskere historiens første standardverk om språket i Bosnia. Boken kommer på nyåret.
Publisert 1. feb. 2012 12:01
På Balkan er forskjellene mellom folkegruppene så små at nasjonalistene tyr til historiske myter for å skape fiendebilder. Et viktig bidrag til fred er at befolkningen får et avslappet og distansert forhold til disse mytene, sier professor og spesialist på Øst-Europa, Pål Kolstø.
Publisert 1. feb. 2012 12:01
Etter tre års kamp har forsker Elisabet Rogg ved Universitetet i Oslo klart å dra i gang et kvinne– og kjønnsstudium i det patriarkalske Montenegro.