Barn

Spesialtema om barneforskning ved Universitetet i Oslo.

Publisert 1. feb. 2012 11:46
Aldri har så mange små barn gått i barnehage som nå: I 2008 begynte nærmere førti tusen norske ettåringer i denne formen for gruppebasert omsorg.
– Jeg kan vanskelig se at de minste barnas tilknytningsbehov kan tilfredsstilles fullt ut i en barnehagesituasjon, sier Lars Smith.
Publisert 1. feb. 2012 11:46
Fattigdom, konflikt og ufred gjør at stadig flere mennesker reiser fra sine hjemland i håp om en bedre framtid. Utviklingen berører barna: Mange migrerer uten at foreldrne er med, og mange blir etterlatt hjemme når mor og far reiser. Hvilken omsorg kan disse barna regne med?
Publisert 1. feb. 2012 11:46
Ingen tenåringar endrar åtferd fordi andre masar om det. Dette har forskarar ved Det odontologiske fakultetet teke konsekvensen av. I eit nytt forskingsprosjekt skal dei unge sjølve motiverast til å ta kontrollen over si eiga tannhelse.
Publisert 1. feb. 2012 11:46
Én av fem norske barn og ungdommer er overvektige eller fete. Ernæringsforskere ved Universitetet i Oslo gjennomfører nå et stort prosjekt for å fremme sunn vektutvikling hos barn og unge.