Beregninger

Tunge beregninger på lynkjappe datamaskiner er blitt nødvendig for å drive vitenskapen videre. Forskere bruker nå avanserte matematiske og statistiske beregninger for å lære mer om alt fra kreft og hjernesignaler til klima, CO2-lagring i stein og pest.

Publisert 28. jan. 2015 09:31

Penn og papir er ut. Avanserte beregninger på superraske datamaskiner er nå blitt helt nødvendig for å drive vitenskapen videre.

Publisert 29. jan. 2015 10:41

Kvantekjemiske beregninger er blitt brukt til å løse store mysterier i verdensrommet. Snart kan disse beregningene brukes til å fremstille morgendagens kreftmedisiner.

Publisert 26. jan. 2015 09:21

En av århundrets største matematiske oppdagelser kan redusere antall målepunkter til en sjettedel. Det betyr mindre strålefare og raskere medisinsk bildediagnostikk.

Publisert 4. feb. 2015 07:42

Toppforskere skal nå bruke matematisk modellering og tunge beregninger til å forstå hvordan hjernen både kan huske og lære.

Publisert 6. feb. 2015 07:25

Har du smarttelefon eller nettbrett? Da kan du eksperimentere med atomer uten å kunne én eneste formel.

Publisert 8. feb. 2015 08:12

Rester av arvestoffet til pestbakterier er funnet i flere tusen omkomne fra svartedauden og de store pestepidemiene på slutten av jernalderen. DNA-analysene kan forutsi neste pestutbrudd.

Publisert 3. feb. 2015 08:16

Det er nok olivinstein i verden til å lagre alle CO2-utslipp i noen tusen år. Supertunge beregninger viser hvordan det lar seg gjøre.

Publisert 2. feb. 2015 08:53

Kreftforskere bruker nå en av verdens raskeste datamaskiner for å avdekke hvilke deler av den genetiske koden som kan føre til tarmkreft og prostatakreft.

Publisert 5. feb. 2015 08:06

Det er velkjent at klimaendringer påvirker vegetasjonen. Det er derimot mindre kjent at endringene i vegetasjonen påvirker klimaet. Klimaforsker frykter at disse endringene kan forsterke den globale oppvarmingen.