Biologisk mangfold under press

Klimaendringer, forurensning og menneskets stadig større utbredelse på Jorda truer det biologiske mangfoldet.