Biologisk mangfold under press

Klimaendringer, forurensning og menneskets stadig større utbredelse på Jorda truer det biologiske mangfoldet.

Publisert 30. mai 2018 13:13

Til alle tider har mennesket drept andre arter for å overleve. Nå må vi begynne å holde liv i dem med samme formål. 

Publisert 30. mai 2018 13:14

Nedgang i sur nedbør fører til endret vannkvalitet og går ut over det biologiske mangfoldet i vann og elver.

Publisert 15. mai 2018 13:21

Siden slutten av attenhundretallet er en rekke bier og humler utryddet fra den norske faunaen.

Publisert 30. mai 2018 13:13

Moderne plantevernmidler skader sentralnervesystemet til bier og humler. Da mister de både retningssansen og arbeidskapasiteten.

Publisert 23. mai 2018 12:49

220 ville norske plantearter står i fare for å bli utryddet. Brorparten blir nå reddet i den nasjonale frøbanken.

Publisert 30. mai 2018 13:14

De har eksistert i minst 400 millioner år. Jobben de gjør er livsviktig. Men miljøgifter og klimaendring utsetter dem for stress som kan endre atferden deres.  

Publisert 30. mai 2018 13:13

Har norske biologer vært for opptatt med å forske på vakker og tiltalende natur?